empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-11-03
Pływające rury na powierzchni wody - pływaki do okołnierzowanych rur PE HD/stalowych hydrotransport piachu mułu pulpy
Producent:
AMARGO
Pływaki PE do rur w hydrotransporcie i pływających na wodzie kabli energetycznych oraz wszelkich innych instalacji i przewodów oraz oznakowania.

NOWOŚĆ!

Uruchomiliśmy własną produkcję pływaków PE - Tylko teraz w jednym miejscu kompletna oferta: trudnościeralne rury PE HD do hydrotransportu (oferta w oddzielnym linku) i pływaki do rur roto oferta do kopalni kruszyw, żwiru, piasku, pogłębiarek, refulerów - atesty na ścieralność Darmstad, pomosty i pontony technologiczne/serwisowe.

Produkujemy bogate wyposażenie do rurociągów technologicznych umieszczanych na wodzie – w tym niezastąpione, uniwersalne, estetyczne i funkcjonalne pływaki do rur PE HD.
Pływaki produkowane są metodą roto mouldingu (formowania rotacyjnego w wysokiej temperaturze) w dwóch lub kilku częściach (zależnie od średnicy) - skręcanych przy użyciu ocynkowanych śrub.

Średnica wewnętrzna pływaka w pełni odpowiada średnicy zewnętrznej dostarczanych rur (zazwyczaj polietylenowych PE HD) lub kabli elektrycznych, a ścisłe zamocowanie pływaka gwarantuje, iż nie będzie on się przesuwał po rurociągu lub przewodzie w trakcie eksploatacji.
Pozostałe wymiary pływaków - gabaryty - pojemność i jednocześnie wyporność jest tak dobierana by zawsze wystarczała do swobodnego utrzymywania napełnionego rurociągu na powierzchni wody, przy założeniu kołnierzowego systemu łączenia rur (dodatkowy ciężar: 2 x tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy luźny)

W celu łatwej lokalizacji i wizualnej obserwacji rurociągu pływaki produkujemy dla Państwa z tworzywa o jaskrawej zielonkawej barwie i w kształcie graniastosłupa. Materiał PE HD jest całkowicie odporny na korozję, tym samym żywotność oferowanego systemu (rury + pływaki) jest nieporównywalnie duża w stosunku do innych rozwiązań (stal, drewno, PVC.). Dokładniejsze dane typu wymiary, wyporność, sposób montażu itd. przesyłamy na życzenie, tak więc prosimy o kontakt.

Przy stosowaniu okrągłych pływaków oraz tylko prostych odcinków rurociągu zaleca się, aby wyeliminować samoczynne obracanie rur spowodowane innym ciężarem rury po obwodzie (w miejscach większego zużycia materiału rura staje się automatycznie lżejsza, tak więc ma tendencję do samoczynnego obracania się, gdyż okrągłe pływaki o jednakowym kształcie pozwalają na takowy obrót bez dodatkowego oporu.) a jednocześnie zagwarantować dokładne śledzenie cykli obracania, opcjonalnie zastosować pływaki pontony o kształcie podłużnym i obejmy stalowe (nawet tylko w kilku miejscach). Podczas eksploatacji kopalni na wodzie z przemieszczaniem po obwodzie okręgu obracanie rur zachodzi zazwyczaj samoczynnie, gdyż rury skręcone są na stałe, a w wyniku ruchu barki rurociąg samoczynnie zmienia położenie.
Dodatkowo oferujemy pomosty technologiczne i rekreacyjne modułowe PE - systemowe do rozbudowy w dowolnym momencie wykonane również z estetycznego tworzywa PE HD metodą formowania rotacyjnego odśrodkowego.

Więcej informacji na temat wypełnienia pomostów, kładek komunikacyjnych i pływających platform roboczych - ażurowych lekkich krat pomostowych odpornych na korozję znajdą Państwo w dziale Kraty pomostowe chemoodporne, odporne na korozję PP typ VEMA.

Szczegółowe informacje oraz ceny uzyskają Państwo przesyłając zapytanie – ZAPRASZAMY.


Rury z polietylenu do hydrotransportu o znacznie zwiększonej odporności na ścieranie, system kołnierzowy:


Produkujemy innowacyjne, trudnościeralne rury polietylenowe PE do hydrotransportu (transportu wraz z wodą lub inną cieczą) piasku, żwiru, kruszyw, mułów, solanki, szlamów kopalnianych, popiołu, żużlu, do pogłębiarek, do kopalni kruszyw itd.

Oferujemy bezpośrednio kompleksową obsługę w zakresie technicznego doboru, kompletacji dostaw oraz realizacji instalacji hydrotransportu materiałów o charakterze silnie abrazyjnym typu: piasek, żwir, kruszywa. Mieszanka wody (lub innej cieczy) i cząstek stałych transportowana jest systemem trudnościeralnych rurociągów o bardzo dużej żywotności w porównaniu do innych powszechnie stosowanych materiałów, w tym różnych gatunków stali.

Dostarczamy odcinki rurociągów o długości do max 12 mb (względy transportu i praktycznej obsługi) zaopatrzone w system szybkich połączeń pozwalający łatwo rozkręcić dany odcinek i zmienić jego położenie. Wykonywany w naszej fabryce system połączeń pozbawiony jest wad, które mogą powodować powstawanie zawirowań w obrębie połączenia, a tym samym prowadzić do szybkiego zużycia materiału.

Możemy pochwalić się bogatymi referencjami - od kilku już lat z powodzeniem dostarczamy do wielu kopalni kompleksowo systemy rurowe o podwyższonej odporności na ścieranie - abrazyjne działanie piachu, żwiru, transportowanych z wodą mineralnych cząstek stałych, wytrzymałe na ciśnienie wewnętrzne, odporne na korozję oraz powodujące minimalne opory przepływu – tarcia (niski współczynnik chropowatości powierzchni polietylenu, dobre parametry mechaniki płynów – przepływu, w efekcie niskie opory liniowe i miejscowe).

Ponieważ rury zazwyczaj instalowane są na zewnątrz, materiał z którego są wykonane musi być też odporny na działanie promieni słonecznych.

Odporność materiału na obciążenia dynamiczne decyduje o wytrzymałości materiału na uderzenia, które są nieuniknione w czasie transportu, montażu i eksploatacji rur. Rury muszą być stosunkowo lekkie i często połączone tak, aby można je było rozmontować w razie potrzeby.

Produkowane rury z polietylenu charakteryzują się znacznie większą odpornością na ścieranie w porównaniu do rur ze stali (około 3-5 razy lepsze parametry i dłuższa żywotność), żywic poliestrowych, kamionki, PVC – ścieralność została zbadana w specjalistycznym ośrodku w Darmstad i określona na wykresach poniżej.

Krótki opis metody badawczej oraz wnioski:
W zakresie obliczania odporności na ścieranie sprawdziła się metoda Kirschmera z wykorzystaniem wody opracowana na Politechnice w Darmstadt.
Na próbkę do testowania przyjęto jednometrowy odcinek rury DN 300 przeciętej wzdłuż na pół, która przechylana była w górę i w dół ruchami wahadłowymi z częstotliwością 0,18 Hz. Częstotliwość ta odpowiada 21,6 zmianom obciążenia/min, przy czym 1 zmiana obciążenia rozumiana jest jako pojedynczy ruch materiału ścierającego w jednym kierunku. Częstotliwość 0,18 Hz gwarantuje, że materiał ścierający będzie oddziaływał na całej długości na powierzchnię wewnętrzną testowanej rury.
Jako medium zastosowano tu mieszankę wody z piaskiem / żwirem kwarcowym o zawartości ok. 46% piasku / żwiru i średnicy ziaren do 30 mm.
Co 100.000 zmian obciążenia materiał ścierający był wymieniany.
Miara ścieralności: średni ubytek ścianki rynny testowej po upływie określonego czasu oddziaływania materiału ścierającego. Różne materiały wykazują różną ścieralność w miarę upływu czasu. Możemy dodatkowo rozróżnić tworzywa, które w początkowym etapie użytkowania charakteryzują się wysoką a później niską ścieralnością oraz takie, które najpierw mają niską ścieralność a później wysoką. Ilość cykli zmiany obciążenia równa 100.000 zalecana przez normę DIN 1230 nie jest wystarczająca, aby na jej podstawie można było określić ścieralność w dłuższym przedziale czasowym. Rynny testowe powinny być wystawione na działanie co najmniej 300.000 cykli zmiany obciążenia (ok. 230 h). Ze względu na swą niską ścieralność 0,3 mm po 400.000 cyklach zmiany obciążenia (ok. 300 h) lub z uwagi na niską ścieralność końcową, która wynosi 0,61 · 10–6 mm/cykl zmiany obciążenia, użyty specjalny materiał polietylen można zaklasyfikować do grupy tworzyw o bardzo wysokiej odporności na ścieranie.
Wyniki badań zestawiono na wykresie:

Zazwyczaj wykonujemy rury PE HD zgodne z DIN 8074/75 z tulejami kołnierzowymi i kołnierzami stalowymi ocynkowanymi (owiercenie na max PN 10 bar) luźnymi tak by można było co pewien czas dokonać obrotu rury celem zapewnienia równomiernego zużycia po całym obwodzie rury, w efekcie zapewnić jeszcze dłuższą żywotność rurociągu.

Dokładne dane techniczne odnośnie wytrzymałości na ścieranie, żywotności oferowanego systemu w porównaniu do innych materiałów, wyporności itd - przedstawimy Państwu na życzenie.

Dodatkowo do instalacji hydrotransportu – montaż na powierzchni wody produkujemy:
•innowacyjne specjalistyczne pływaki PE HD do rur i kabli zasilających refuler - system pływający, pozwalający na utrzymywanie się na powierzchni wody nawet całkowicie napełnionych rur,
•pomosty pływające, technologiczne, robocze, modułowe PE


oraz świadczymy usługi doradztwa technicznego – konsulting.

Szczegółowe informacje na zapytanie.

Zapraszamy do kontaktowania się z nami. - odpowiemy na każde pytanie i dołożymy wszelkich starań by zrealizowali Państwo zamierzony cel – inwestycję profesjonalnie, w sposób przemyślany, w oparciu o dokładne wyliczenia, projekty, dobory techniczne użytych materiałów, ekonomicznie i oczywiście z pełną gwarancją długoletniej bezawaryjnej eksploatacji.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

AMARGO Spółka z o. o. Sp. k.

Adres: Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Nr telefonu: +48 798 775 760 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl