empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-02-13
Prefabrykowane zbiorniki kołowe SOLIDKAN z polimerobetonu
Prefabrykowane zbiorniki kołowe SOLIDKAN z polimerobetonu
Producent:
MEPROZET
Prefabrykowane zbiorniki kołowe SOLIDKAN z polimerobetonu przeznaczone są do stosowania w systemach kanalizacji ściekowej, deszczowej oraz ogólnospławnej.

Zbiorniki kołowe SOLIDKAN mogą być stosowane jako:
- obudowy przepompowni ścieków,
- studzienki wodomierzowe i rewizyjne,
- osadniki, odstojniki i separatory,
- zbiorniki armatury sterująco-odcinającej,
- zbiorniki przepływowe i nieprzepływowe zagłębione w ziemi,
- zbiorniki do budowy innych urządzeń technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków, itp.

Typoszereg produktu obejmuje następujące wykonania zbiorników:
• średnica wewnętrzna: DN800, DN1000, DN1200, DN1500, DN2000
• wysokość całkowita: do 10 m
• konstrukcja: przejazdowa SP lub nieprzejazdowa SN

W witrynie internetowej produktu www.polimerobetony.pl zamieszczono pełny opis techniczny zbiorników, w tym karty katalogowe i charakterystykę właściwości materiałowych.

Informacje dodatkowe i uzgodnienia techniczne
Zakład Polimerobetonów MEPROZET Sp. z o.o. -
tel. (77) 416 40 31, (77) 416 37 59, GSM (668) 84 86 21, e-mail: biuro@polimerobetony.pl

Oferty cenowe
Indywidualna kalkulacja wykonania zgodnie ze specyfikacją określoną przez Zamawiającego - możliwość doposażenia zbiorników w elementy użytkowe ze stali nierdzewnej:
- włazy ocieplone nieprzejazdowe
- drabiny ze stopniami antypoślizgowymi i poręcze złazowe
- wewnętrzne pomosty obsługowe

Realizacja zamówień
Dział Marketingu i Sprzedaży - tel. 077 444 13 65, e-mail: sprzedaz@polimerobetony.pl

Podstawa formalna dopuszczenia do obrotu handlowego
Deklaracja zgodności producenta z Aprobatą Techniczną na wyrób.

Aprobata Techniczna
Aprobata Techniczna ITB wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
znak AT-15-7839/2010 z dnia 11 maja 2010 r. na wyrób pod nazwą:
Zbiorniki kanalizacyjne "SOLIDKAN" z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.

Nr telefonu: (77) 416 40 31 Skopiuj

Nr telefonu: (77) 416 37 59 Skopiuj

Faks: (77) 416 23 48 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: biuro@polimerobetony.pl Skopiuj
WWW: www.polimerobetony.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu