Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-03-23
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Feliksnavis

Przydomowa oczyszczalnia Feliksnavis

Producent:
FeliksNavis
Numer katalogowy:
Fel4

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Feliksnavis pracuje w systemie przepływu ciągłego, składa się z trzech współosiowych komór o kształcie stożka Imhoffa.

Dzięki tej technologii proponowana oczyszczalnia:

  1. Nie wydziela zapachów.
  2. Można stosować zwykłą chemie gospodarczą (proszki do prania, środki myjące, domestos) w normalnie stosowanych w gospodarstwie domowym ilościach.
  3. Nie wymaga dodawania mikroorganizmów.
  4. Nie posiada sterowania – bardzo mało czynności obsługowych.
  5. Będzie zgodna z nowymi regulacjami prawnymi odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązującymi od 2016 roku.

Praca projektowanej oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego polegającej na oczyszczaniu ścieków poprzez mikroorganizmy i bakterie tlenowe, rozwijające się przy intensywnym napowietrzaniu ścieków. W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza, powodują analogiczny przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym porywanie cząstek stałych z dna zbiornika.

Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na złożu. Siły grawitacji powodują opadanie cząsteczek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze, itd. Zapewnia to recyrkulację osadu. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania (rurą o śr 110mm) następuje przemieszczanie masy cieczy z ww. osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PVC o śr 110 mm. Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komorzy napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze. Niedociążenia lub przeciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania.

W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca o średnicy 200mm zawieszona w odległości 10cm od dna zbiornika służy ona do okresowego wybierania osadu nadmiernego zwykłym taborem asenizacyjnym. Powietrze tłoczone odpowiednim przewodem PE o średnicy 2cm uwalniane jest przy końcu rury zasysającej przez dyfuzor drobnopęcherzykowy. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezpośrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu niemieszkalnym. Kształt komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia mieszanie się oczyszczonych ścieków z powietrzem.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Zielone Oczyszczalnie

Adres: Brzeźna 5, 98-100 Łask

Nr telefonu: 600637800 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl