Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2011-07-28
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia typu "NV"
Producent:
TRAIDENIS-POL
Praca oczyszczalni NV oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy,przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.
W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza, powodują analogiczny przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym porywanie cząstek stałych z dna zbiornika.
Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych. Siły grawitacji powodują opadanie cząstek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą dyfuzora itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszczenie masy cieczy z ww. osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PCV.
Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NV. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania.

ZALETY OCZYSZCZALNI „NV", W STOSUNKU DO INNYCH ROZWIĄZAŃ:

- Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 98 % eliminacji BZT5);
- Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią;
- Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków;
- Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie jak i niskie) co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością zachodzących procesów biologicznych w złożu;
- Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może dokonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji);
- Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy wzmocnionej włóknem szklanym);
- Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i bezwonne;
- Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli;
- Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia;
- Możliwość modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyłączania;
- Praca oczyszczalni jest cicha i nieuciążliwa;
- Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

TRAIDENIS-POL Sp. z o.o.

Adres: Gołdapska 31, 19-400 OLECKO

Nr telefonu: 87 520 20 36 Skopiuj

Nr telefonu: 0519 155 899 Skopiuj

Faks: 87 520 20 36 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...