Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2015-05-04
Separator substancji ropopochodnych
Producent:
Szagru
Separator substancji ropopochodnych - produkcja standardowa w zakresie 1[l/s] – 200[l/s]

Separatory substancji ropopochodnych stosuje się do oczyszczania wód deszczowych ze zlewni zagrożonych skażeniem węglowodorami mineralnymi. Typowe zastosowania to: stacje paliw, bazy transportowe, warsztaty samochodowe.

Produkty ropopochodne zawarte w ściekach opadowych stanowią duże zagrożenie bezpośredniego skażenia naszego środowiska poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Podczas spłukiwania przez wody opadowe i roztopowe zlewni utwardzonych, paliwa, smary oraz szlam zaolejony przenika do kanalizacji deszczowej, a w konsekwencji do naturalnych cieków wodnych.

Skażenie substancjami ropopochodnymi może zakłócić funkcjonowanie biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe instalacji kanalizacyjnych. Wycieki podczas wypadków stają się przyczyną zniszczenia życia biologicznego w ekosystemach wodnych.

Działanie separatora substancji ropopochodnych polega na zatrzymaniu oleju i zanieczyszczeń stałych znajdujących się w ściekach odprowadzanych ze stacji benzynowych, myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, zakładów transportowo - komunikacyjnych oraz wszelkiego rodzaju parkingów. Zanieczyszczenia stałe są oddzielane od pozostałych ścieków poprzez ich grawitacyjne osiadanie na dnie pierwszej komory - szlamowej. Oddzielone cząstki oleju unoszą się na powierzchni cieczy, skąd po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu powinny być jak najszybciej usunięte. Maksymalna zawartość oleju (o gęstości 0.85 kg/l) w ściekach po separacji wynosi poniżej 5 mg/l wody.

Separator jest urządzeniem bezobsługowym.

Produkt charakteryzuje się zwartą budową. Niewielka masa sprawia, że nie wymaga ciężkiego transportu oraz specjalnych urządzeń do montażu. Charakteryzuje go absolutna szczelność uniemożliwiająca przedostanie się do ścieków do gruntu lub wód gruntowych. Materiał z którego wykonany jest separator posiada odporność na ścieki agresywne, nie korodują i są odporne na gryzonie. Cechuje go długotrwała żywotność.

W naszej ofercie znajdują się 4 rodzaje separatorów substancji ropopochodnych:

- grawitacyjny z komorą szlamową
- z filtrem lamelowym
- z filtrem lamelowym i komorą szlamową
- z filtrem lamelowym, komorą szlamową i automatycznym zamknięciem

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Szagru Sp. z o.o.

Adres: Jaskółek 16, 43-215 Studzienice

Nr telefonu: (+48) 32 449 00 00 Skopiuj

Faks: (+48) 32 212 87 14 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl