Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-03-18
Separatory lamelowe
Producent:
Ecol-Unicon

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne, wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej (opcjonalnie z zamknięciem przeciwcofkowym). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.

Pakiet lamelowy jest elementem demontowanym wyposażonym  w uchwyt umożliwiający wyciągnięcie na zewnątrz separatora. Czyszczenie separatora może odbywać się  z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia.

Dobierając separator lamelowy, należy – korzystając z krzywej skuteczności separacji oleju wybrać odpowiedni stopień oczyszczania (zgodny z Rozporządzeniem MŚ z dnia 24.07.2006 r. Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984), zależny od maksymalnej przepustowości urządzenia Qmax – np. dla 20% Qmax skuteczność wynosi 97%.

Dane techniczne separatorów lamelowych znajdują się na kartach katalogowych (ESL, PSW, ESL-H).

Współpraca separatora lamelowego z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu  Osadnik może występować samodzielnie (rozdział: Osadniki) lub jako zintegrowany z separatorem lamelowym produkowany w dwóch wersjach:

  • w jednym korpusie ESL-H
  • w dwóch korpusach EOW-2L.

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową.

Dobór separatora

Dobór separatorów polega na dopasowaniu typoszeregu separatora z karty katalogowej do wartości wyliczonych przepływów
ze zlewni (Qnom i Qmax) przy spełnieniu określonych warunków hydraulicznych. Wartość przepływu urządzenia Qnom urządzenia
należy przyjąć równą lub wyższą od wyliczonych wartości przepływów ze zlewni.

 Więcej informacji:

www.ecol-unicon.com
www.facebook.com/Ecol.Unicon
www.youtube.com/user/EcolUnicon

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ecol-Unicon Sp. z o. o.

Adres: Równa 2, 80-067 Gdańsk

Nr telefonu: 58 300 14 00 Skopiuj

Faks: 58 306 57 02 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...