Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-08-02
Separatory polietylenowe substancji tłuszczowych i skrobi

Separatory tłuszczu i skrobi typ: FAT

Zastosowanie - separatora substancji tłuszczowych oraz skrobi: podstawowym zadaniem separatora tłuszczu jest zatrzymanie wszystkich cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych pochodzących między innymi z hoteli, barów szybkiej obsługi, restauracji, miejsc zbiorowego żywienia, rzeźni, ubojni, przetwórni spożywczych, itd.

Zasada działania: w separatorach tłuszczu wykorzystujemy grawitacyjny przepływ, w wyniku którego następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów. Tłuszcze gromadzą się na powierzchni ścieków - w górnej części zbiornika. Silnie zatłuszczone ścieki technologiczne nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych, ponieważ powoduje to szereg problemów związanych z funkcjonowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zwiększa koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W celu zminimalizowania niekorzystnych skutków bezpośredniego odprowadzania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do kanalizacji (zatykanie przewodów, emisje gazów gnilnych, zwiększone zużycie tlenu w biologicznych oczyszczalniach ścieków) konieczne jest odtłuszczenie ścieków jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń tłuszczowych. Separatory tłuszczów stosuje się na odpływach ścieków technologicznych, w których występuje zwiększone stężenie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Dobór urządzeń:
Norma DIN 4040 oraz norma PN EN 1825 według której budowane są nasze separatory tłuszczu, wyszczególnia cztery podstawowe kryteria według których jest możliwy właściwy dobór urządzenia:
1. Maksymalny dobowy przepływ ścieków
2. Temperatura ścieków
3. Zawartość tłuszczu w ściekach
4. Zawartość detergentów w ściekach

Odpowiednią wielkość przepływu separatora ustala się według następującego wzoru:
Q = P x Wt x Wg x Wd gdzie:
P - oznacza maksymalny przepływ dobowy
Wt - oznacz współczynnik temperaturowy
Wg - oznacza współczynnik gęstości tłuszczu w ściekach
Wd - oznacza współczynnik detergentowy

Wt = 1 - dla ścieków o temperaturze poniżej 60 °C
Wt = 1,3 - dla ścieków o temperaturze powyżej 60 °C

Dla ścieków z restauracji, rzeźni, masarni i innych tego typu obiektów, przyjmuje się że stopień stężenia tłuszczów w ściekach wynosi poniżej 0,94 g/cm3. W tym wypadku: Wg = 1. Niektóre tłuszcze typu: oleistego mają gęstość powyżej 0,94 g/cm3 dla nich należy przyjąć Wg = 1,3

W wypadkach kiedy używane są wspomagające środki czyszczące oraz inne środki myjące, wpływające na utrudnienie separacji Wd = 1,3

Jak obliczyć daną "P", czyli: Dobór urządzenia w zależności od rodzaju i wielkości instalacji
Maksymalny przepływ dobowy "P" możemy obliczyć według wzoru:
Q1 x T
P = ---------------
t x 3600 gdzie:

Q1 - średnia dobowa ilość ścieków
T - współczynnik nierówności godzinowej
t - średni czas pracy instalacji

Współczynnik "T" dla rożnych obiektów produkcyjnych i gastronomicznych wygląda następująco:
T - hotel - 5
T - restauracja - 8
T - stołówka - 20
T - szpital - 13
T - mały zakład mięsny, do 5 sż./tydzień - 30
T - średni zakład mięsny, do 10 sż./tydzień - 35
T - duży zakład mięsny, do 40 sż./tydzień - 40

1 sż = przerób 1 szt. wołu/ 2,5 szt świni

Q1 - powinno być przyjmowane na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia wody. Kiedy jest to niemożliwe według wytycznych podanych przez Producenta. I tak dla zakładów żywienia zbiorowego, przyjmuje się:
Q1 = G x Zw
gdzie:
G - liczba gorących posiłków przygotowanych w ciągu 1 doby
Zw - zużycie wody w litrach na przygotowanie jednego posiłku
Zw - hotel - 80 L
Zw - restauracja - 50 L
Zw - stołówka - 10 L
Zw - szpital - 20 L
A dla zakładów przetwórstwa mięsnego, przyjmuje się:
Q1 = G1 x Zw1
gdzie:
G1 - dzienna produkcja wyrobów kiełbasianych w kg
Zw1 - zużycie wody w litrach na 1 kg wyrobu

"Zw1" dla rożnej wielkości zakładów przyjmuje się wg poniższego zestawienia:
Zw1 - mały zakład mięsny, do 5 sż/tydz. - 20
Zw1 - średni zakład mięsny, do 10 sż/tydz. - 15
Zw1 - duży zakład mięsny, do 40 sż/tydz. - 10


Montaż: Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia. Ich instalacja polega na:

  • umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
  • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji
  • starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).


Konserwacja separatorów:
Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą.
Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

EKO ROTO SP. Z O.O.

Adres: Przemysłowa 8, 96-300 Żyrardów

Nr telefonu: 530 695 435 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...