empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-03-19
Separatory Tłuszczu
Producent:
Ecol-Unicon

W separatorach tłuszczu oleje organiczne ulegają separacji w wyniku rozdziału grawitacyjnego oraz wykorzystania procesu flotacji. Cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni. Specjalnie ukształtowane deflektory, umieszczone wewnątrz korpusu separatora (na wlocie i wylocie), wymuszają odpowiedni przepływ ścieków oraz uniemożliwiają wydostanie się z separatora oddzielonych substancji tłuszczowych. Zanieczyszczenia o większej gęstości, które dostają się wraz ze ściekami, opadają na dno zbiornika.

Doboru separatora tłuszczu dokonuje się zależnie od właściwości i ilości przewidzianych do oczyszczania ścieków w sposób uproszczony – dla obiektów żywienia zbiorowego, na podstawie wytycznych lub na podstawie wyliczonej wartości przepustowości separatora NS (zgodnie z normą PN-EN 1825-2)

W przypadku konieczności zastosowania separatora tłuszczu z osadnikiem należy wykonać dalsze obliczenia.

Separatory tłuszczu z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu (dobór separatora z osadnikiem). Duże elementy zawieszone w ściekach należy zatrzymywać, stosując kosze, sita lub inne elementy sortujące.

Osadnik może występować samodzielnie lub jako zintegrowany z separatorem tłuszczu produkowany w dwóch wersjach:

  • osadnik w pierwszej części oddzielony przegrodą PST-V
  • urządzenie z pogłębionym korpusem EST-H.

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania tłuszczu i zawiesin. Urządzenie znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Dobór separatora tłuszczu z osadnikiem

W przypadku ścieków dopływających do separatora tłuszczu zanieczyszczonych również zawiesiną należy zastosować separator z osadnikiem. Na podstawie posiadanej wartości nominalnej wielkości dopływu ścieków do separatora NS należy dobrać pojemność osadnika Vos.

 

Więcej informacji:

www.ecol-unicon.com
www.facebook.com/Ecol.Unicon
www.youtube.com/user/EcolUnicon

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ecol-Unicon Sp. z o. o.

Adres: Równa 2, 80-067 Gdańsk

Nr telefonu: 58 300 14 00 Skopiuj

Faks: 58 306 57 02 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl