Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2009-09-04
Separatory węglowodorów
Producent:
JPR System
Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i popro-cesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabiinych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia. W przypadku właściwego doboru wielkości nominalnej, przy wystąpieniu przepływu nominalnego, zapewniony jest przepływ zaolejonych wód deszczowych. Dlatego przy tym przepływie nie występuje blokowanie przepływu, a powierzchnia czynna separatora wystarcza na to, aby większe krople ropopochodnych wypłynęły ku powierzchni i połączyły się w jednolitą warstwę. Zjawisko to jest przyspieszane i wspomagane przez wkłady koalescencyjne w separatorach klasy I, zwanych separatorami koalescencyjnymi. Separatory węglowodorów JPR przeznaczone są do doczyszczania ścieków o przepływie nominalnym od 1,5 do 600 l/s.

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW
Wykonane z polietylenu przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych i innych węglowodorów zawartych w ściekach. W procesie separacji wykorzystuje się różnice gęstości węglowodorów i wody w trakcie przepływu grawitacyjnego przez urządzenie. Separatory koalescencyjne wykorzystują ponadto zjawiska powierzchniowe zachodzące we wkładce koalescencyjnej, co powoduje zlepianie mikro-kropel węglowodorów w większe skupiska, możliwe do separacji. Cząsteczki oddzielanej cieczy unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę substancji ropopochodnych o powiększającej się grubości, którą należy regularnie usuwać. Substancje ciężkie opadają na dno separatora tworząc osad. W celu zwiększenia efektywności pracy urządzenia, konieczne jest zamontowanie odmulacza przed separatorem.

ODMULACZ
Zatrzymuje wszystkie substancje ciężkie (kruszywa, żwir, piasek, muł, eta), które znajdują się w ściekach przed wejściem do separatora węglowodorów. Nasze separatory posiadają zintegrowany odmulacz.

WKŁADKA KOALESTENCYJNA
Ma za zadanie zebrać na swej powierzchni cząstki węglowodorów, które nie mają wystarczającej masy objętościowej. Tworząca się warstwa węglowodorów po uzyskaniu odpowiedniej masy przenosi się do górnej części urządzenia. Wkładka koalescencyjna pozwala na uzyskanie zrzutu zanieczyszczeń, nieprzekraczającego 5 mg węglowodorów na litr. Tak oczyszczone wody ściekowe można odprowadzić bezpośrednio do środowiska naturalnego.

BY-PASS
Jest obejściem przelewowym (ulewowym) wbudowanym w separator. Przy zastosowaniu by-passu przepływ nominalny można zwiększyć pięciokrotnie (jest to rozwiązanie standardowe). Separatory z obejściem stosowane są na wody opadowe z dużych powierzchni.
Urządzenie umożliwia działanie separatora podczas dużej ulewy. W czasie opadów deszczu ilość wód ściekowych wpływających do separatora przewyższa jego przepływ nominalny. Gdy ten poziom zostaje przekroczony do pracy włącza się by-pass usytuowany w odmulaczu powyżej progu wlotu do separatora. W ten sposób nadmiar cieczy jest bez dużej zawartości ropopochodnych i nie zakłóca pracy separatora a jednocześnie błoto, piasek i inne substancje stałe zostają zatrzymane w odmulaczu.

AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE
Jest urządzeniem bezpieczeństwa zapobiegającym wydostawaniu się substancji ropopochodnych do kanalizacji przy separatorze w wypadku braku obsługi lub przelewu przypadkowego. Przewód wylotowy zamykany jest zaworem połączonym z pływakiem wytarowanym na ciężar właściwy węglowodorów. Pływak ten podąża przez cały czas za zwiększającą się warstwą węglowodorów (znajdując się zawsze w części środkowej) do momentu osiągnięcia maksymalnej ilości magazynowania substancji ropopochodnych, a co za tym idzie zamknięcia wypływu

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Eko-Systemy.com (taniekosze.pl)

Adres: Powstańców Warszawskich 46, 41-902 Bytom

Nr telefonu: 796646656 Skopiuj

Faks: 032 440 13 87 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...