Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09
SEPARATORY WĘGLOWODORÓW
Producent:
EKO ROTO
Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i po procesowych z terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. W przypadku właściwego przepływu doboru wielkości nominalnej, przy wystąpieniu przepływu nominalnego, zapewniony jest laminarny przepływ zaolejonych wód deszczowych.
Proces oczyszczania w separatorze ze związków ropopochodnych odbywa się w komorze separacyjnej w której umieszczony jest filtr koalescencyjny lub lamelowy. Skuteczność grawitacyjnego procesu separacji cieczy lekkich ze strumienia ścieków jest uwarunkowana funkcjonowaniem filtra koalescencyjnego lub lamelowego. Na powierzchni filtra dochodzi do stabilizacji laminarnego przepływu w ściśle określonych trajektoriach ruchu cząstek, w ukośnych i równoległych kanalikach filtra typu „plaster miodu”. Przepływ strumienia cieczy odbywa się ku górze wraz z zafalowaniem wywołanym przez układ kanalików. Pozwala to na osadzanie się substancji ropopochodnych na ścianach kanalików, wzajemne łączenie się cząsteczek cieczy lekkich - koalescencję, następnie odrywanie się większych cząstek mających już zdolność wyporu i przemieszczanie się ich ku górze, gdzie wypływają na powierzchnię w komorze technologicznej. Zapewnia to utrzymywanie na odpływie z separatora wód podczyszczonych o zawartości substancji ropopochodnych nie przekraczającej 5,0 mg/dm³ - jak dla I klasy separatorów wg normy EN 858-1 zgodny z dyrektywą budowlaną 89/106/EWG.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

EKO ROTO SP. Z O.O.

Adres: Przemysłowa 8, 96-300 Żyrardów

Nr telefonu: 530 695 435 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...