Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08
Skrzynki rozsączające
Skrzynki rozsączające

Rozsączanie bez użycia żwiru i rur drenażowych

Wydajne i elastyczne w zastosowaniu skrzynki rozsączające używane są przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym. Służą one do odwodnienia powierzchni dachów, placów oraz ulic. Skrzynka rozsączająca dzięki swojej stabilnej, słupowej strukturze jest w stanie wytrzymać ekstremalne obciążenia. Przy przykryciu 800 mm warstwą ziemi skrzynka w wersji wzmocnionej jest w stanie przenieść obciążenia dużymi samochodami ciężarowymi. Dzięki temu możemy w dowolny sposób wykorzystać powierzchnię terenu ponad skrzynkami. Czy to parking, obszar wjazdu, czy też powierzchnie składowania – wszystko jest możliwe.

Uproszczony dobór dla małych obiektów

Oszczędność miejsca i kosztów

Wytrzymałość Skrzynki w wersji ciężkiej, dzięki ich stabilnej konstrukcji słupowej, są w stanie przenieść ekstremalnie duże obciążenia. Przy 800 mm przykrycia ziemią skrzynka rozsączająca wytrzymuje obciążenie 10 ton/m2, co odpowiada ruchowi ulicznemu o niewielkim natężeniu (w Niemczech obciążenie ruchem klasy SWL 60). Skrzynki w wersji lekkiej wytrzymują długotrwałe obciążenie do 3,5 tony/m2. Dzięki temu możemy w dowolny sposób wykorzystać powierzchnię terenu ponad skrzynkami. Czy to parking, obszar wjazdu, czy też powierzchnie składowania – wszystko jest możliwe.

Wysoka objętość magazynująca Skrzynka rozsączająca 300 posiada 3-krotnie większą objętość magazynującą niż tradycyjny sączek żwirowy, czyli jedna skrzynka (15 kg) zastępuje około 800 kg żwiru lub 36 mb rury drenażowej.

 

Opłacalność Dzięki mniejszemu zakresowi prac ziemnych związanych z wykopem pod skrzynki oraz ich dobremu stosunkowi ceny do efektywności, w porównaniu z tradycyjnym rozsączaniem żwirowym, osiągamy znaczne oszczędności finansowe!

 

Łatwość projektowania Skrzynki rozsączające, w zależności od miejscowych uwarunkowań i wymaganej objętości magazynującej, mogą być układane w rzędach lub w formie bloków w maksymalnie 5 warstwach. Przy pomocy tego systemu zrealizowano odwodnienie licznych wielkokubaturowych obiektów, takich jak np. centra handlowe lub stadiony sportowe.

 

Łatwy montaż Montaż skrzynek jest prosty i szybki . Układanie skrzynek odbywa się bez użycia ciężkiego sprzętu – skrzynka waży tylko 15 kg. Łączenie poszczególnych skrzynek odbywa się przy pomocy praktycznych szybkozłączek.

Rozsączalność w trzech kierunkach Specjalna konstrukcja skrzynek rozsączających gwarantuje niezmienną w czasie, wysoką zdolność rozsączania

Planowanie układów rozsączających

Skrzynka rozsączająca została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w systemach rozsączania i ewentualnie retencjonowania wody deszczowej. Konstrukcja skrzynek umożliwia płytkie oraz niezajmujące wiele miejsca ich ułożenie, nawet pod powierzchniami, po których odbywa się ruch kołowy. W przypadku rozsączania wody z dużych powierzchni konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wymiarowania zgodnie z normą ATV-DVWK-A 138. Aby uniknąć zamulenia układu, należy zainstalować specjalne filtry do układów rozsączających. Zaleca się przeprowadzenie montażu przez specjalistyczną firmę.

Lokalizacja

Odległość układu rozsączającego od sąsiednich budynków, nieposiadających zaizolowanych piwnic, powinna być większa niż 6 m. Aby zagwarantować optymalną skuteczność rozsączania dolna powierzchnia skrzynek powinna znajdować się min. 1 m ponad poziomem wody gruntowej. Odległość od istniejącego drzewostanu powinna być równa przynajmniej średnicy korony drzew.

Montaż rur dopływowych oraz odpowietrzających

Rury dopływowe oraz odpowietrzające podłączane są z boku skrzynki w specjalnie przewidzianych miejscach. Wykonanie otworów ułatwiają odpowiednio ukształtowane ścianki boczne. Rury dopływowe muszą sięgać przynajmniej 200 mm w głąb skrzynki. Przy rozległym w poziomie układzie rozsączającym należy zwrócić uwagę na równomierne podłączenie rur dopływowych, aby zapewnić równomierny dopływ wody.

Montaż skrzynek rozsączających

Na dokładnie wypoziomowanym dnie wykopu należy ułożyć pasy wodoprzepuszczalnej geowłókniny. Boki poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie przynajmniej na 500 mm. Następnie na geowłókninie układane są skrzynki w pozycji leżącej (w żadnym przypadku w pozycji stojącej), łączone miedzy sobą przy pomocy szybkozłączek, po 4 elementy łączące w kierunkach podłużnym oraz poprzecznym. W przypadku systemu składającego się z wielu warstw należy stosować przewiązywanie poszczególnych warstw, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym, podobnie jak w stabilnym wiązaniu murarskim. Przed zasypaniem skrzynki powinny być całkowicie owinięte geowłókniną. Przy tym końcówki poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie min. 500 mm. Na zakończenie wykop zasypywany jest równomiernie warstwami ziemi, przy ich jednoczesnym zagęszczaniu.

Dane techniczne

Objętość
300 litrów

Długość
1200 mm
(z elementami zamykającymi)

Szerokość
600 mm

Wysokość
420 mm

Podłączenia
po 2 DN 100 oraz DN 125/150

Ciężar
ok. 15kg

Materiał
Skrzynka 300 Ciężka (LKW):
100% Polipropylen (PP)

Skrzynka 300 Lekka (PKW):
100% Polipropylen (PP) (surowiec z recyklingu)

 

Więcej informacji >

Dystrybutor

Eccoteam Przydomowe, Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Adres: ul. Kraszewskiego 3/17, 41-218 Sosnowiec
Nr telefonu: 508 - 864 - 522 Pokaż numer
Adres e-mail: biuro@eccoteam.pl
WWW: www.eccoteam.pl/

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...