Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2011-07-21
Skrzynki rozsączające Marley
Producent:
Marley
Rozsączanie i retencja
?
Skrzynki i tunele rozsączające umiejscowione pod ziemią przyjmują odprowadzoną wodę z dachów oraz powierzchni utwardzonych, która następnie przesiąka z nich w otaczający grunt. Skrzynki lub tunele można ze sobą łączyć osiągając dowolną potrzebną objętość. Stabilna konstrukcja modułów pozwala na ich posadowienie także pod podwórzem. Zbiornik rozsączający zbudowany ze skrzynek lub tuneli należy owinąć geowłókniną zapobiegającą zamulaniu zbiornika. Ponadto przed doprowadzeniem wody do układu rozsączającego należy ją przefiltrować przy pomocy specjalnych studni czyszczących.Instalacje rozsączające na bazie skrzynek lub tuneli są o wiele bardziej wydajne od tradycyjnych metod. Przykładowo skrzynka 300 l posiada 3-krotnie większą objętość magazynującą niż odwadniający rów żwirowy, czyli jeden moduł zastępuje ok. 800 kg żwiru lub ok. 30 m rury drenarskiej o przekroju ø 110.

Zagospodarowanie wody deszczowej

MODUŁY ROZSĄCZAJĄCE

Planowanie i wymiarowanie układów rozsączających
Przy projektowaniu układów rozsączania wody deszczowej należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

czas trwania i intensywność opadów [l/s/h] o odpowiedniej częstotliwości występowania,
współczynnik infiltracji gruntu – k [m/s],
wielkość odwadnianej powierzchni.


W przypadku rozsączania wody z dużych powierzchni konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wymiarowania według wytycznych ATV-DVWK-A 138, opracowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej (DWA).
Pobierz formularz zapytania ofertowego dla instalacji rozsączającej. Wyślij do nas wypełniony, a na jego podstawie przygotujemy dla Ciebie ofertę.

Formularz zapytania ofertowego (rozmiar: 86kB)

Montaż skrzynek rozsączających
Na dokładnie wypoziomowanym dnie wykopu należy ułożyć pasy wodoprzepuszczalnej geowłókniny. Krawędzie poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie przynajmniej 50 cm. Następnie na geowłókninie układane są skrzynki w pozycji leżącej (nigdy w pozycji stojącej), połączone miedzy sobą przy pomocy specjalnych łączników, po 4 elementy łączące w kierunkach podłużnym oraz poprzecznym. W przypadku systemu składającego się z wielu warstw należy układać skrzynki w kierunku podłużnym i poprzecznym naprzemiennie w celu uzyskania lepszej stabilności całej konstrukcji. Przed zasypaniem skrzynki powinny być całkowicie owinięte geowłókniną, przy czym krawędzie poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie min. 50 cm. Na zakończenie wykop zasypywany jest równomiernie warstwami ziemi, przy ich jednoczesnym zagęszczaniu.

Skrzynka rozsączająca 300 l
?
Skrzynki rozsączające służą do odebrania wód opadowych odprowadzonych z powierzchni dachów, placów oraz dróg w obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych, jak również w budownictwie indywidualnym. Skrzynki można swobodnie łączyć wzdłuż i poprzecznie oraz w pionie osiągając dowolną potrzebną objętość. Kolumnowa konstrukcja jest w stanie wytrzymać duże obciążenia – przy przykryciu 80 cm warstwą ziemi dopuszczalny jest ruch samochodów ciężarowych po nawierzchni ponad instalacją. Dlatego można w dowolny sposób wykorzystać teren ponad skrzynkami, np.: na parking, wjazd lub powierzchnię składowania.

Skrzynki rozsączające Waterloc 250 l
?
System Waterloc pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstawania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczynia się do odnawiana zasobów wód gruntowych. Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej system Waterloc włączony do kolektora może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.

Retencja
Czasowe zatrzymanie nadmiaru odprowadzonej wody deszczowej z powierzchni trwałych budynków i terenu w czasie długotrwałych bądź bardzo intensywnych opadów. Woda stopniowo jest uwalniana z ustawionym natężeniem przepływu do kanalizacji deszczowej przy pomocy studni upustowej z regulowanym dławikiem. Retencja spowalnia spływ wód opadowych do kanalizacji, a dalej do odbiornika, przez co znacznie redukuje ryzyko podtopień.

Rozsączanie
Odbiór wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni trwałych i czasowe zatrzymanie w podziemnym zbiorniku zbudowanym z modułów Waterloc®, z którego woda stopniowo wsiąka w otaczający grunt (pod warunkiem, że grunt jest przesiąkalny Kf > 10-6 m/s).System Waterloc® pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczynia się do odnawiania zasobów wód gruntowych. Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej system Waterloc® włączony do kolektora może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.

Pozyskanie wody deszczowej
Zbieranie wody deszczowej dla celów użytkowych, takich jak podlewanie trawników, prac porządkowych, czy zasilanie spłuczek wc, a nawet pralek. W obliczu kurczenia się zasobów wód gruntowych oraz wzrastających kosztów uzdatniania wody do jakości wody pitnej i kosztów jej przesyłu zastępowanie wody pitnej przez wodę deszczową w dopuszczalnych obszarach zastosowań będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu.

Moduły Waterloc® są o wiele bardziej wydajne od tradycyjnych metod rozsączania wód opadowych.Posiadają one trzykrotnie większą pojemność retencyjną niż rów żwirowy.

Wytrzymała konstrukcja modułów pozwala na dowolne zagospodarowanie terenu ponad instalacją. Przy odpowiednich warunkach posadowienia dopuszczalny jest ruch samochodów ciężarowych po nawierzchni ponad instalacją.

Moduł Waterloc® 250
Geometria i materiał dobrane tak, aby zapewnić długotrwałą wytrzymałość na nacisk pionowy i poziomy oraz obciążenia dynamiczne.


Dane techniczne:

Wymiary: 1200 x 800 x 290 mm
Objętość: 250 l
Współczynnik akumulacyjny: 0,95
Przyłącza: standardowo 110/160/200
opcjonalnie 315/400
Materiał: PP
Waga: ok. 12 kg
Uchwyty ułatwiające przenoszenie i montaż.

Unikalna konstrukcja modułu sprawia, że zajmuje on mało miejsca w transporcie i składowaniu. Na czas trasnportu możliwe jest wsunięcie jednego modułu w drugi i tym sposobem zmieszczenie na jednej palecie 24 szt. (6 m3 łącznej objętości modułów). Dzięki temu też mniejsza emisja CO2 pochodząca z transportu.

Moduł rozsączający z kanałem rewizyjnym
?
Skrzynka rozsączająca 300l inspekcyjna
Wbudowany w moduł unikalny kanał rewizyjny o średnicy 160 pozwala na inspekcję systemu przy pomocy kamery, jak również płukanie.

Możliwe jest ułożenie kanałów rewizyjnych wewnątrz systemu w ciągach równoległych jak również krzyżujących się.

Wytrzymała konstrukcja modułu umożliwia posadowienie instalacji pod obszarem o obciążeniu ruchem samochodów ciężarowych SLW 60.

W układzie rzędy inspekcyjne ułożone ze skrzynek z wbudowanym kanałem inspekcyjnym (kod 360015) powinny występować przynajmniej w co trzecim rzędzie, oraz w rzędach skrajnych, jak na powyższym rysunku. Pozostałe rzędu układamy ze skrzynek rozsączających zwykłych (kod 360010).

W przypadku jeżeli układ jest ułożony w kilku warstwach rzędy inspekcyjne planujemy jedynie w dolnej warstwie skrzynek.

Do każdego rzędu inspekcyjnego należy dołączyć studzienkę min. średnicy 400 do wprowadzenia kamery.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Marley Polska Sp. z o.o.

Adres: Annopol 24, 03-236 Warszawa

Nr telefonu: (0-22) 329 79 00 Skopiuj

Faks: (0-22) 329 79 01 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu