Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2019-08-22
Studzienki SOLIDKAN

Studzienki kanalizacyjne DN1000 / DN1200 z polimerobetonu

Studzienki SOLIDKAN

Opis techniczny

Studzienki do stosowania w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Studzienki spełniają wymagania normy PN-EN 14636-2.

Zwieńczenie studni włazami kanałowymi okrągłymi O 600 mm – klasa włazu wg wymagań Zamawiającego.
Doposażenie studni stanowią stopnie złazowe w układzie drabinkowym (pojedynczym lub podwójnym) - wykonanie materiałowe stopni do uzgodnień z Zamawiającym. Alternatywnie istnieje możliwość zabudowy drabiny ze stali nierdzewnej.

Elementy składowe i typy konstrukcyjne studzienek

Elementy składowe studzienek:

  • dno studzienki DN100 lub DN1200 z kinetą
  • segment M-B zbiornika kołowego DN1000m lub DN1200
  • płyta pokrywowa 1000/600
  • płyta redukcyjna 1200/1000
  • zwężka redukcyjna M-Z -1000/600
  • pierścień wyrównujący

Na bazie tych elementów są konfigurowane cztery typy studzienek przedstawione w poniżej:

Typ A studzienki DN1000 lub DN1200
bez zwężki redukcyjnej

Typ B studzienki DN1000
ze zwężką redukcyjną

Typ C studzienki DN1200
ze zwężką redukcyjną 1000/600

Typ D studzienki DN1200/DN1000
ze zwężką redukcyjną 1000/600

 

Kinety studzienek

Geometria kinet (ilość i średnice wlotów, kształt/średnice kanałów) zgodna ze specyfikacją Zamawiającego. 

Karty katalogowe

Studzienki SOLIDKAN _ typ A Studzienki SOLIDKAN _ typ B Studzienki SOLIDKAN _ typ C Studzienki SOLIDKAN _ typ D

Króćce wlotowe i wylotowe studzienek

Króćce wlotowe i wylotowe wykonane odpowiednio do uzgodnień geometrii kinet z uwzględnieniem wykonania materiałowego rurociągów przyłączy.

Specyfikacja robocza studzienek

Specyfikację wykonania studzienek, tj. wymiary zewnętrzne, gemetrię kinety i wyposażenie uzgadnia się każdorazowo z Zamawiającym na podstawie dostarczonej studzienki.

Więcej informacji >

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.

Adres: ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg

Nr telefonu: (77) 416 40 31 Skopiuj

Faks: (77) 416 23 48 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: sprzedaz@meprozet.com.pl Skopiuj
WWW: www.meprozet.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu