Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2004-10-28
STZ Stacje Zlewcze Ścieków
Producent:
Enko
- zabezpieczają oczyszczalnię przed zniszczeniem osadu czynnego (złoża)
- zliczają ilość oddanych ścieków określają parametry (np.: pH, przewodność i inne)
- pobierają próbki
- drukują dane o dostawie, współpracują z komuterem
- sita i prasy do skratek


Stacje zlewcze ścieków służą do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z samochodów i przyczep asenizacyjnych. Umożliwiają określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury, pH, przewodności. Identyfikują dostawców. Stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości zgodnych z przyjetymi normami.

Stacje zlewcze ścieków można również łączyć z innymi dodatkowymi urządzeniami, takimi jak: układ automatycznego poboru próbek (UAP), sito z prasą do skratek (SWP), pasa do skratek (PRE), separator piasku (PSK) oraz piaskownik wirowy (PWE).

Stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości (zgodnych z przyjętymi normami).
Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu odbioru ścieków za pomocą złącza (2). Przewoźnik wyposażony w identyfikatory transponderowe dokonuje swojej identyfikacji, następuje otwarcie zasuwy (3) i wlot ścieków na sito z prasą (12) (opcja). Zanieczyszczenia stałe płynące ze ściekami osadzają się na sicie. Zgarniacz ślimakowy zgarnia skratki z sita i transportuje je do kosza zasypowego prasy do skratek. Skratki są prasowane i wydalane na zewnątrz do podczepianych worków plastikowych. Ścieki następnie przepływają przez czujnik przepływomierza (5) i moduł pomiarowy (6), w których odbywa się pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T. Kontakt ze ściekami odbywa się w kapsule osłoniętej osłoną metalową, ażurową od strony ścieków, która zabezpiecza sondy przed uszkodzeniem i zamuleniem. W przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku nie mieszczą się we właściwych (określonych przedziałach wartości), zasuwa (3) zostanie automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany.
Układ UAP (10) (opcja) umożliwia automatyczne pobranie próbki oddawanych ścieków do badań laboratoryjnych. Próbkę można pobrać również "ręcznie" w układzie UAP (identyfikator "Bierz próbkę"). Całkowita ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz elektromagnetyczny.
Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zostaje automatycznie zamknięta zasuwa (3), natomiast otwierają się zawory w kolektorach płuczących (8), następuje przepłukanie układu wodą i tym samym przygotowane do następnego odbioru ścieków.
Pracą całego układu ścieków zarządza panel sterujący (1) wyposażony w komputer, drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców. Po każdorazowym zlewie ścieków można wydrukować raport dostawy zawierający :
1. Nr dostawcy
2. Daty i godziny
3. Ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem
4. Ilość obecnie dostarczonych ścieków
5. Wartość pH , konduktancji i temperatury
6. Nr pobranej próbki ( w przypadku zastosowania UAP )
7. Kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego klienta

Karta pamięci PCMCIA w komputerze stacji zlewczej STZ rejestruje w wybranym okresie dane o ok. 10370 dostawach tzn. nazwy klientów, ilość oddanych ścieków oraz ich parametry pH, konduktancja (zasolenie) mS, temperaturę T. Sterownik produkcji ENKO S.A. może współpracować z komputerem głównym oczyszczalni przy pomocy protokołu MODBUS łączem RS 485.
Dalej ścieki ze stacji mogą być kierowane zamiennie do separatora piasku (PSK), piaskownika wirowego (PWE) lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.
Taka konfiguracja urządzeń zapewnia wysoką skuteczność przy niskich kosztach eksploatacji.
Nasze urządzenia spełniają wszystkie wymogi ekologiczne i nie wymagają strefy ochronnej. Na życzenie klientów stację możemy wyposażyć w piaskownik, kratę, sito, prasę do skratek, itp.
Stacja zlewcza może pracować w systemie automatycznym (bezobsługowym), urządzenia stacji mogą być na zyczenie klienta montowane w różnego rodzaju ogrzewanych kontenerach.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

ENKO S.A.

Adres: Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice

Nr telefonu: (0-32) 232-18-36 Skopiuj

Faks: (0-32) 232-30-72 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu