empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2005-06-17
System wizualizacji danych e-FlowNet portal
Producent:
Hydro-Eco-Invest
Mamy przyjemność przedstawić państwu system e-FlowNet portal - sieciowy portal informacyjny. Jest to następna generacja rozwijanego w firmie Hydro-Eco-Invest systemu wizualizacji danych pomiarowych e-FlowNet, oferująca użytkownikom wiele nowych, niespotykanych wcześniej możliwości.
e-FlowNet portal stanowi istotne rozwinięcie oferowanej wcześniej technologii internetowej wizualizacji danych. W jednym, spójnym systemie, obsługiwanym z poziomu przeglądarki internetowej, udostępnia operatorowi wizualizację w czasie rzeczywistym danych chwilowych, a także zaawansowane moduły raportowania i wykresów. Dzięki temu, operator ma pełny nadzór nad monitorowanym procesem, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem Internetu lub Intranetu. Co więcej, nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania - wystarczy dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplety języka Java. Oferowany jest również klient mobilny, umożliwiający dostęp do informacji pomiarowych za pomocą telefonów komórkowych a także urządzeń PDA.
Dzięki zastosowaniu standardowych protokołów transmisji (opartych o http i https) e-FlowNet portal bezproblemowo współpracuje z firewallami i serwerami proxy. System może wykorzystywać tzw. bezpieczne połączenia (wykorzystywane m.in. w bankowości elektronicznej) i hasła dostępowe, co czyni nieautoryzowany dostęp do danych praktycznie niemożliwym.

Komunikacja

Podstawowym zastosowaniem systemu e-Flownet portal jest tworzenie rozproszonych systemów monitoringu mediów (takich jak energia elektryczna i cieplna, woda, gazy techniczne, ścieki, paliwa, oleje i inne media) dla zakładów przemysłowych i komunalnych. System monitoruje i udostępnia operatorowi wartości chwilowe takich wielkości jak przepływ, energia, moc i parametry technologiczne. Dodatkowo obliczane i pamiętane są bilanse godzinowe, dobowe, miesięczne i roczne, przekroczenia wartości zamówionych oraz stany alarmowe.
Tak jak we wcześniejszych wersjach, system umożliwia wizualizację nie tylko danych zgromadzonych w serwerze e-FlowNet (to znaczy pochodzących z podłączonych bezpośrednio do serwera np. przez protokoły Modbus lub M-Bus urządzeń), ale również udostępnionych w standardzie OPC Data Access 2.0. Dodatkowo, w najnowszej wersji możliwy jest również pobór danych zgodnie ze standardem DDE lub bezpośrednio z bazy danych SQL. Dzięki możliwości współpracy z bazami danych obsługującymi standardy ODBC lub JDBC e-FlowNet portal może pracować jako nakładka na istniejący system gromadzenia danych historycznych, umożliwiając dostęp do nich z poziomu Internetu i Intranetu. System może współpracować z wieloma znanymi programami archiwizacyjnymi.
Kolejną nowością w komunikacji systemu e-FlowNet portal jest wprowadzenie obsługi mobilnego klienta, która umożliwia wizualizację danych za pośrednictwem urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy PDA.

Dzięki zastosowaniu rozproszonej architektury, możliwa jest również internetowa wizualizacja danych pochodzących z wielu, dowolnie rozmieszczonych geograficznie serwerów podpiętych do Internetu. Ta cecha, wraz z elastyczną architekturą i rozbudowanymi możliwościami gromadzenia danych, czyni system e-FlowNet portal idealnym narzędziem do budowy rozproszonych systemów monitoringu. W połączeniu z wieloma różnymi rodzajami klientów wizualizacji, system tworzy nowoczesny portal informacji czasu rzeczywistego.

Wizualizacja

Oprócz podstawowego sposobu wizualizacji sieciowej w postaci synoptyk, system umożliwia graficzną prezentację danych w formie wykresów. Oferowany już we wcześniejszej wersji systemu moduł wykresów został znacznie rozbudowany. Obecnie umożliwia on między innymi:
prezentację bieżących danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
prezentację danych historycznych
osadzanie przygotowanych wykresów w synoptykach
przeglądanie wielu wykresów jednocześnie
prezentację danych analogowych i cyfrowych, a także bilansów

Obsługa klientów mobilnych

Dodatkową opcją najnowszej wersji systemu e-FlowNet portal jest obsługa klientów mobilnych. Oprócz dostępnego w poprzedniej wersji powiadamiania za pomocą SMS, obecnie proponowany jest również osobny moduł e-FlowNet mobile, umożliwiający pobieranie danych oraz pełną wizualizację z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy PDA. Obsługujący takie urządzenie ma pełny dostęp do wszelkich danych zawartych w systemie, tak jak w e-FlowNet portal. Dodatkowym atutem jest zwiększenie mobilności operatora, który może podejmować i realizować decyzje zdalnie, bez konieczności przebywania na stanowisku operatorskim. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach konieczności nagłej kontroli pracy urządzeń (serwis, awaria).
Dzięki optymalnemu wykorzystaniu łącza (protokół komunikacyjny został zoptymalizowany pod kątem łącz o małej przepustowości), e-FlowNet mobile stanowi doskonałe rozszerzenie całego systemu, umożliwiając szybkie reakcje operatorskie.

Moduł raportowania

Kolejną nowością jest moduł raportowania, który umożliwia prezentację zgromadzonych danych pomiarowych w postaci różnorakich raportów. System umożliwia generowanie raportów przedstawiających:
dane bieżące
dane historyczne
bilanse

Dla lepszego dostosowania się do wymagań klientów, system umożliwia:
wybór przedziału czasowego, dla którego ma zostać wykonany raport
generowanie dowolnych zestawień oraz bilansów (np. godzinowych, zmianowych, dobowych, miesięcznych, rocznych itp.)
automatyczne generowanie raportów w określonym czasie i w określonych odstępach czasu.

Powyższe możliwości sprawiają, że system e-FlowNet portal pozwala oszczędzić wiele czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i zapewnia stały dostęp do wszystkich potrzebnych informacji statystycznych, bilansowych oraz wszelkich innych zestawień. Moduł raportowania można tak skonfigurować, by w odpowiednich chwilach sam przygotowywał interesujące operatora raporty, gromadzące odpowiednie zestawienia. Przykładowo: system codziennie o północy przygotowuje raport zawierający zestawienie danych za minioną dobę.

Dostępne są raporty w formatach:
pdf - gotowy do wydruku
xls - format MS Excel, umożliwiający bezpośrednie wykorzystanie danych pomiarowych w arkuszach kalkulacyjnych
html - do wglądu na stronie
xml, csv - wygodny eksport danych do innych systemów lub zewnętrznych baz danych. Jest to istotne w przypadku integracji z zewnętrznymi systemami gromadzenia danych, zwłaszcza gdy jest więcej niż jeden odbiorca danych (np. w przypadku rozliczeń między dostawcami i odbiorcami mediów)

Moduł raportowania rozszerza znacząco możliwości systemu e-FlowNet portal, tworząc z niego idealne narzędzie do nadzoru i monitoringu mediów. Przykładowe zastosowania modułu raportowania to:
dobowe zestawienia bilansów przepływu
raport zużycia energii elektrycznej w czasie zmiany z uwzględnieniem podziału na poszczególnych odbiorców.

Sterowanie

Najnowsza wersja systemu opcjonalnie umożliwia również sterowanie urządzeniami z poziomu portalu. Uprawnieni użytkownicy mogą sterować załączaniem urządzeń (zmiana sygnałów binarnych) a także ustawiać wartości analogowe stanowiące parametry ich pracy. Dzięki zastosowanym mechanizmom bezpieczeństwa związanymi z bezpiecznymi (szyfrowanymi) połączeniami oraz z hasłami dostępowymi, transmisja jest w pełni zabezpieczona przed niepowołanym dostępem.

Poza wymienionymi wyżej możliwościami, oprogramowanie wizualizacji internetowej e-FlowNet portal firmy Hydro-Eco-Invest charakteryzuje się przede wszystkim :
optymalnym wykorzystaniem łącza (protokół komunikacyjny został zoptymalizowany pod kątem łącz o małej przepustowości - np. modemów tradycyjnych lub GPRS)
bezpieczeństwem transmisji danych:
opcjonalne szyfrowanie w oparciu o protokół https wykorzystywany m.in. w bankowości internetowej
opcjonalna ochrona dostępu do danych oparta o system haseł (autentykacja) o różnych poziomach dostępu do informacji (autoryzacja)
elastyczną architekturą umożliwiającą dostosowanie wyglądu i możliwości systemu do indywidualnych potrzeb klienta
możliwością pracy niezależnie od platformy i całkowitą przenośnością systemu (pracuje równie dobrze w różnych przeglądarkach pod systemem Windows jak i Linux)

Oprogramowanie e-Flownet portal składa się z:

- serwera www (istnieje możliwość integracji ze standardowymi serwerami Apache lub IIS) wraz z bramką komunikacyjną (serwer e-FlowNet), umożliwiającą akwizycję i rejestrację danych według standardów OPC, DDE, JDBC i ODBC lub bezpośrednio z urządzeń podpiętych do serwera e-FlowNet przez protokoły Modbus czy MBus. W zależności od potrzeb klientów, serwer e-FlowNet może pobierać dane również według innych standardów
- serwera e-mail (opcjonalnie)
- serwera SMS (również opcjonalnie)
- wygodnego narzędzie do tworzenia wizualizacji internetowych (Edytor apletów)
- dokumentacji

W zależności od zapotrzebowania i wymagań klientów w najbliższej przyszłości system e-Flownet zostanie rozbudowany o kolejne interesujące możliwości:
- obsługę OPC History Data Access
- obsługę OPC Alarms and Events
- obsługę OPC Data Access 3.0 i XML - DA (Web Services)

Zapraszamy do sprawdzenia systemu w działaniu:

http://hei.sytes.net/portal/

Klient mobilny:

http://hei.sytes.net/portal/mobiledemo.html

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Hydro-Eco-Invest

Adres: Mechaników 9, 44-109 Gliwice

Nr telefonu: 606706452 Skopiuj

Faks: (32) 231 67 44 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl