Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09
Systemy rozsączające

Tunel rozsączajacy

Informacje ogólne:
Tunel rozsączający jest jednym z kilku rozwiązań systemu rozsączania:

 • wód opadowych,
 • ścieków wstępnie oczyszczonych z osadnika gnilnego lub oczyszczalni biologicznej.

Rozwiązanie to nie wymaga zasilania energią, ale potrzebuje odpowiedniej powierzchni i dobrze przepuszczalnego gruntu.Tunele rozsączajace mogą być zastosowane:

 • po osadniku gnilnym/ oczyszczalni biologicznej (rozsączanie ścieków) - gdzie następuje kolejny etap oczyszczania ścieków. Tunele (wraz z rurami drenażowymi) umożliwiają infiltrację ścieków w gruncie oraz ich oczyszczanie poprzez bakterie występujące w glebie. Ścieki zostają oczyszczone dzięki sorpcji biologicznej, czyli zatrzymaniu składnikó chemicznych, przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemó korzeniowych roślin.
 • po zbiorniku na wodę deszczową (przelew awaryjny) - gdzie woda opadowa ze zbiornika do gromadzenia wody deszczowej, jako przelew awaryjny, odprowadzana jest do elementów systemu rozsączania. następnie jest powoli rozsączana do gruntu.
 • jako system rozsączania wód deszczowych - gdzie woda opadowa, z obszaru dachu, odprowadzana jest rurą spustową do elementów systemu rozsączania. Następnie jest magazynowana i powoli rozsączana do gruntu.

Instrukcja montażu:
Przed montażem należy sprawdzić przepuszczalność gruntu, na którym będzie instalowany system rozsączania tunelowego i określić poziom wód gruntowych. Należy wziąć pod uwagę, że syste być stosowany jedynie na gruntach przepuszczalnych oraz słabo przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski (co najmniej 1.5 m od dolnej krawędzi tunelu). Sposób montażu:

 1. Wykop rów o długości odpowiadającej zaprojektowanemu ciągowi drenarskiemu.
 2. Po wypoziomowaniu dna wykopu umieść żwiru (ok. 10 cm dla gruntów przepuszczalnych).
 3. Na warstwie żwiru umieść tunele i połącz je ze sobą przy pomocy rur drenarskich.
 4. Przykryj geowłókniną tunele (w taki sposób aby pasy geowłókniny zachodziły na siebie, co najmniej 10 cm).
 5. Przygotuj (wytnij) w geowłókninie otwory montażowe pod rurę doprowadzającą ścieki oraz studzienkę zamykającą.
 6. Do ciągu tuneli rozsączających podłącz rurę kanalizacyjną oraz studzienkę zamykającą.
 7. Na studzience zamykającej umieść rurę wywiewną (ok. 1 mb) o średnicy 110 mm. Rura wywiewna powinna być wyprowadzona ponad poziom terenu na co najmniej 25 cm.
 8. Rurę wywiewną zamknij grzybkiem napowietrzającym.
 9. Zasyp wykop (około 30 cm - warstwą gruntu rodzimego).Dane techniczne:

 • 1 tunel = 1 użytkownik (dotyczy tylko rozsączania ścieków) dla kategorii gruntu typu A (w przypadku kategorii gruntu typu B lub gorszego, zaleca się zastosowanie, pod tunelami rozsączającymi, warstwy podsypki o grubości nie 25 cm);
 • odległość od dna zakopanych tuneli rozsączających do poziomu wód gruntowych nie powinna być m 1.5 metra;
 • maksymalna głębokość zakopania tunelu: 80 cm;
 • odległość między tunelami - 2 metry;
 • szerokość rowu drenarskiego co najmniej 78 cm;
 • zalecany spadek tuneli: 1%;
 • tunele można stosować również w miejscach ruchu pieszego;
 • częstotliwość czynności czyszcząco-konserwujących: 1 raz / 6 miesięcy: płukanie rur drenarskich przez stucdzienkę zamykającą.


Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

EKO ROTO SP. Z O.O.

Adres: Przemysłowa 8, 96-300 Żyrardów

Nr telefonu: 530 695 435 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...