Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-09-07
Szybki dostęp do danych z Dream Report
Producent:
Ocean Data Systems
Numer katalogowy:
Dream Report

Błyskawiczny dostęp do większej ilości danych z poziomu Web Portalu i uniwersalne szablony dla branży wodno-ściekowej to najciekawsze nowości w nowej wersji platformy do raportowania Dream Report.

Drążymy w kopalni danych

Połączenie jednego zestawu wyników z dodatkowymi informacjami za pomocą jednego kliknięcia to dobry sposób na lepsze zrozumienie monitorowanych procesów i potwierdzenie poprawności danych. Platforma Dream Report nazywa ten proces drążeniem i zapewnia jego realizację na kilka sposobów. Jeden raport może linkować do kolejnego, przekazując jako parametr informację o dacie, czasie, serii, zmiennych etc. To pozwala łączyć różnorodne informacje– np. dany raport obrazuje jedną część procesu i łatwo można przejść do innej części w tym samym okresie lub dla tej samej serii. Za pomocą kliknięcia możliwe jest wywołanie innego raportu, przekazując te same parametry.

Szablony dla ochrony środowiska

W raportowaniu dla branży wodnej i ściekowej nie ma dwóch takich samych raportów. A największym wyzwaniem podczas tworzenia nowego raportu jest tworzenie statystyk i przeliczeń prowadzących do ostatecznego wyniku.
Standardowe raporty dla branży wod-kan są dostarczane w postaci uniwersalnych szablonów obliczeniowych. Szablony te zawierają dokładne wyliczenia potrzebne do wypełnienia raportu danymi. Przygotowanie gotowego, automatycznie generowanego raportu to teraz kwestia kilku minut zamiast dni. Wystarczy skopiować dostarczone w szablonie gotowe elementy, podpiąć do nich własne źródło danych i gotowe!

Integracja z GE Smart Signal

Platformę Dream Report można zintegrować z wieloma innymi środowiskami. W większości przypadków Dream Report odpytuje inne systemy o surowe do wygenerowania statystyk i prezentacji. Niektóre produkty dostarczają zaawansowane wyniki w ostatecznej formie, która może być użyta w raportach lub ekranach. Dream Report odpowiada wówczas za integrację, formatowanie i dostarczanie wyników. Przykładem takiego zastosowania jest integracja z platformą GE SmartSignal.

Zmiany wprowadzone na życzenie użytkowników:

Pokaz slajdów w portalu Web – możliwy jest wybór zestawu raportów webowych i automatyczne przełączanie ich w sposób podobny do pokazu slajdów.

Automatyczna powtórka w portalu Web – gdy trzeba odnaleźć informacje na podstawie surowych danych lub statystyk, można automatycznie powtarzać raport przez zdefiniowany okres. Program będzie kolejno przetwarzał raport i wyświetlał wyniki dla kolejnych okresów. Możliwe jest ustawienie okresu i czasu odświeżania, a następnie podglądanie generowanych raportów.

Nowe możliwości tabel SQL – możliwość dodawania kolumn z przeliczeniami i hiperłączy w danych.

Więcej opcji dla danych surowych – nowe hiperłącza danych surowych w obiektach: Tabela, Wykres Kołowy, Wykres Słupkowy.

GE SmartSignal – nowy driver komunikacyjny danych historycznych i zaawansowanych obiektów. Dream Report może komunikować się za jego pomocą z systemem Smart Signal.

Wonderware Intouch – nowy driver alarmów historycznych. Dream Report może generować statystyki dotyczące alarmów, w tym alarmów pochodzących z repozytoriów Intouch.

Milisekundy – niektóre z zastosowań wymagają analizy danych na poziomie milisekund. Z najnowszą wersją platformy jest to możliwe dla wielu driverów komunikacyjnych i obiektów.

https://www.sabur.com.pl/kategoria-produktu/oprogramowanie/

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

SABUR Sp. z o.o.

Adres: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

Nr telefonu: 22 549 43 53 Skopiuj

Faks: 22 549 43 50 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...