Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2009-04-09
ZAMIĘKCZACZE
Producent:
GRANIMEX
Zmiękczanie wody

Woda do celów przemysłowych, a w szczególności do zasilania kotłów gazowych i instalacji chłodniczych, musi być miękka tj. pozbawiona składników powodujących tworzenie się kamienia kotłowego. Zmiękczanie wody polega na usuwaniu z niej jonów powodujących twardość tj. kationów wapnia, magnezu oraz kationów metali ciężkich: żelaza, manganu, glinu i innych.

Zmiękczanie wody można uzyskać, stosując następujące metody:

* dekarbonizację (jest to częściowe zmiękczanie, pozbawienie wody twardości węglanowej)
* zmiękczanie ługiem sodowym i sodą
* zmiękczanie fosforanami
* metody jonitowe (szczególnie polecane)

Zmiękczanie wody polega między innymi na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym - podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.

Zmiękczacze dobiera się biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia tj. iloczyn trzech następujących wartości:

* twardości wody surowej
* przepływu hydraulicznego
* czasu tworzenia się solanki potrzebnej do regeneracji jonowymiennej

Urządzenia zmiękczające wodę mogą być sterowane:

* czasowo - regeneracja następuje w zaprogramowanych odstępach dobowych, o zadanej godzinie
* objętościowo - regeneracja następuje po zmiękczeniu zaprogramowanej objętości wody
* objętościowo z pierwszeństwem czasowym - regeneracja następuje po zmiękczeniu nastawionej objętości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie


Zmiękczacze mogą być jednokolumnowe, jak również dwukolumnowe, zapewniające nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej. Przed zmiękczaczem powinien być zainstalowany filtr mechaniczny, który zabezpieczy głowicę sterującą zmiękczacza i żywicę jonowymienną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, przyczyniając się tym samym do lepszej pracy i przedłużenia żywotności urządzenia. Woda poddawana zmiękczaniu powinna być również odżelaziona i odmanganiona, w przeciwnym wypadku część zdolności jonowymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadto ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywicy jonowymiennej (nawet o 50%).

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

GRANIMEX W. Granops sp j.

Adres: TRĄMPCZYŃSKIEGO 18, 61-414 POZNAŃ

Nr telefonu: 061 8 305 685 Skopiuj

Faks: 061 8 305 685 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...