Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-01-31
Zbiornik retencyjny V = 100m3 V= 150m3
Producent:
ZUT Sulechów

ZASTOSOWANIE:
Pionowe zbiorniki retencyjne przeznaczone są do magazynowania wody pitnej po uzdatnianiu
i pozwalają na wyrównanie okresowych deficytów wody w przypadku zwiększonego jej
rozbioru, przekraczającego wydajność studni. Jednocześnie zmagazynowany zapas wody może
być wykorzystany do celów przeciwpożarowych.


KONSTRUKCJA:
Elementy do budowy zbiornika wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej o określonej
wytrzymałości i sprawdzonej spawalności. Korpus zbiornika stanowi stalowy walczak pionowy,
usztywniony pierścieniami ze stali profilowej. Od dołu zamknięty dnem płaskim, natomiast od
góry dachem stożkowym. Całość spawana – nierozbieralna. W dnie zbiornika umieszczono
następujące króćce eksploatacyjne: dopływ Dn100, odpływ 150, spust Dn150 i przelew Dn150.
Część walcowa w dolnej strefie posiada właz rewizyjno – ewakuacyjny Dn500. W zadaszeniu
zbiornika zamontowano: wywietrznik Æ1000, właz Dn500, oraz króciec Dn100 przystosowany
do montażu sond kontaktowych elektronicznego wskaźnika poziomu wody. Dostęp do w/w
elementów umożliwia zewnętrzny, obarierowany układ drabina – podest. Wewnątrz zbiornika,
pod zadaszeniem, w strefie lokalizacji włazu Dn500 znajduje się podest wewnętrzny z drabinką
umożliwiający dostęp do orurowania wewnętrznego oraz przeprowadzenia rewizji i prac
montażowych związanych z ewentualnym instalowaniem zaworu pływakowego. Na ściankach
zewnętrznych zbiornika (część walcowa i zadaszenie) znajdują się uchwyty do mocowania łat
drewnianych, podtrzymujących materiał izolacyjny (wełna mineralna) i blach osłonowych.
Powierzchnia zbiornika po oczyszczeniu metodą strumieniowo – ścierną do klasy czystości Sa2,5
zabezpieczone są: wewnątrz – farbą z atestem P.Z.H. do wody pitnej, zewnątrz – farbą
podkładową przeciwrdzewną, a na życzenie zamawiającego również lakierem bitumicznym.
Istnieje możliwość wykonania filtra w dowolnej konfiguracji wg indywidualnej specyfikacji
projektowej.


TRANSPORT:
Na miejsce budowy zbiornik dostarczany transportem specjalistycznym w pozycji poziomej.
Koszt dostawy ponosi zamawiający.


FUNDAMENT:
Po złożeniu zlecenia na wykonanie zbiornika, zamawiający otrzymuje projekt budowlany
fundamentu, który należy adoptować do aktualnych warunków terenowo – gruntowych.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

ZUT Sulechów

Adres: B. Prusa 25, 66-100 Sulechów

Nr telefonu: 605 239 111 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl