empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-11-03
Zbiorniki stacje uzdatniania wody budowa / remonty / wykładziny chemoodporne, dozowanie koagulantów, innych związków silnie żrących
Producent:
AMARGO
Wykorzystując kilkuletnie doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wielu skomplikowanych aplikacji w tym także nietypowych wymagających inżynierskiej wiedzy oraz wielu konsultacji technicznych z działami wdrożeniowymi, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ze strony Klientów oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie różnego rodzaju zbiorników obejmującą między innymi:

- wstępne przygotowanie oraz sprecyzowanie wymagań i oczekiwać Klienta,
- opracowanie i skompletowanie pełnej dokumentacji techniczno- projektowej,
- dobór najbardziej optymalnego tworzywa i rozwiązania konstrukcyjnego,
- prefabrykację, wykonanie oraz dostawę,
- skompletowanie i dostawę asortymentu towarzyszącego np. rur, kształtek, armatury,
- wykonanie innych nie wymienionych a uzgodnionych ze zleceniodawcą usług.

Zapraszamy do składania zapytań na adres e-mail biuro@amargo.pl lub gorbi@amargo.pl lub na fax 22 722 34 48 tel 22 758 88 27.

Dziękujemy.

Remont / renowacja wykładziny chemoodpornej żelbetowego zbiornika ścieków przemysłowych (emulsja olejowa) o pojemności ponad 400 m3 (czyszczenie oraz wprowadzenie i kompletne wykonanie nowej elastycznej polietylenowej wykładziny PE HD).

W ostatnim czasie wykonaliśmy wykładanie istniejącego zbiornika betonowego na media żrące wykładziną z tworzywa termoplastycznego - polietylenu PE HD (możliwy wariant do wykonania również polipropylen PP-H PP-C) charakteryzującą się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny został dokonany indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:
- występującego ciśnienia,
- temperatury pracy i montażu,
- składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.


Oferujemy Państwu zarówno materiały do wykorzystania - zabudowy we własnym zakresie, jak i kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@amargo.pl lub fax 22 722 34 48 i zapoznania się z naszą ofertą.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą AMARGO.

Celem dokładniejszego zapoznania Państwa z tematyką wykładzin z tworzyw termoplastycznych zbiorników żelbetowych poniżej przedstawiamy dodatkowe cenne informacje, a na początek przykładowy oryginalny opis potrzeb jednego z Klientów, dla którego wykonaliśmy wykładzinę w zbiorniku żelbetowym o pojemności ponad 400 m3 oraz w osadniku ścieków:
„Chcielibyśmy uodpornić na działanie wody i środków chemicznych betonowy osadnik w oczyszczalni ścieków przemysłowych. Załączam szkic tego osadnika. Obecnie jego ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczona do pokrywania powierzchni betonowych. Warstwa ta uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie między innymi z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także z powodu trudnych warunków pracy (zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach).”

Inny:
„proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych w oczyszczalni ścieków przemysłowych z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO
- Zbiornik żelbetonowy , naziemny : średnica wewnętrzna 8 m, wysokość całkowita 10,6 m, pojemność czynna 415m3
- Ścieki emulsyjne: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej.”


Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie termoplastów, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych:
•Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych
•Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania...
•Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
•Znakomita odporność chemiczna
•Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym
•Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich
•Odporność w szerokim zakresie temperatur i na promieniowanie UV
•Prosty i szybki montaż

Przykładowy zakres zastosowań – szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:
•Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe - procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych
• Kanalizacji, włazów, szybów składowych
•Warników, odstojników
•Fundamentów
•Tuneli
•Otwartych rowów
•Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Przykładowy krótki – poglądowy opis metody i zakresu prac:

Przed procesem doboru właściwej technologii stan obecny zbiornika sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wówczas określamy rodzaj materiału i proponujemy wykładzinę np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm w zależności od miejsca instalacji (dno, ściany boczne) wraz z ewentualnym systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania i kołkowania oraz kompensacji.

Przed przystąpieniem do wykładania zazwyczaj wykonujemy czyszczenie wstępne zbiornika polegające na odspojeniu luźnych opadających starych powłok wykładziny z żywic, umyciu myjką ciśnieniową wnętrza zbiornika oraz usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik.

Zakres główny objęty umową to między innymi kompleksowe prace:
•wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę.
•płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia - w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie).
•płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
•dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika - jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

W zapytaniu ofertowym proszę o podanie wymiarów zbiornika, kształtu, przewidywanego obciążenia - media chemiczne, stężenia i temperatury.... wówczas sprawdzimy konkretnie odporność chemiczną w programie komputerowym i dokonamy doboru odpowiedniego materiału oraz szybko przygotujemy atrakcyjną ofertę.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

AMARGO Spółka z o. o. Sp. k.

Adres: Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Nr telefonu: +48 798 775 760 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl