Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-02-17
Zbiorniki (Szamba)
ZBIORNIKI

- Zbiorniki z polietylenu (PE)
- Zbiorniki z laminatu poliestrowo - szklanego

Szambo to specjalny typ zbiornika (wykonany z polietylenu) przystosowany do magazynowania ścieków bytowo – gospodarczych.

Standardowo szambo wyposażone jest w króciec wlotowy i dodatkowo w zaślepiony króciec wylotowy. Pozwala to na szeregowe podłączenie kilku zbiorników lub na rozbudowę o system przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli w przyszłości budynek zostanie podłączony do kanalizacji zbiorczej, szambo można wypłukać i wykorzystać do magazynowania wód deszczowych na użytek gospodarczy. Nawet po długim użytkowaniu do ścianek zbiornika nie przylegają żadne zanieczyszczenia.


Zalety szamba

- Możliwość regulacji wysokości włazu i komina wentylacyjnego
Szamba wyposażone są we włazy teleskopowe i regulowane kominy wentylacyjne, co daje możliwość korekty ich wysokości +/- 15 cm względem poziomu terenu. Ułatwia to montaż zbiornika w gruncie.

- Bezpieczeństwo
Włazy zamykane są na śruby. Chroni to przed niepowołanym otwieraniem szamba, np. przez dzieci.

- Transport i składowanie
Zbiornik nie wymaga specjalnego opakowania. Należy go transportować i składować w taki sposób, aby nie uszkodzić wystających króćców i powierzchni bocznych. Platforma transportowa powinna być zabezpieczona wykładziną tekturową lub syntetyczną. Zbiornik podczas transportu musi być unieruchomiony. Do rozładunku i transportu zalecamy użycie pasów poliestrowych lub podobnych, a nie lin stalowych lub łańcuchów.

- Sposób montażu
Szambo instalujemy w pobliżu budynku mieszkalnego, tak aby zapewnić odpowiedni spadek i drożność przyłącza kanalizacyjnego. Miejsce instalacji nie powinno być narażone na duże obciążenia zewnętrzne, jak na przykład droga dojazdowa. Wybierając odpowiednią lokalizację pamiętajmy, że pokrywa zbiornika musi wystawać ponad powierzchnię terenu i być łatwo dostępna dla wozu asenizacyjnego. Wykop powinien być odpowiednio szeroki, tak aby zapewnić zbiornikowi co najmniej po 30 cm luzu z każdej strony. Przestrzeń tą wykorzystamy na ochronną warstwę obsypki. Dno wykopu poziomujemy dwudziestocentymetrową warstwą zagęszczonej podsypki piaskowej. Na tak przygotowanym podłożu ustawiamy zbiornik i obsypujemy go kolejno zagęszczanymi warstwami piachu o wysokości 25 cm . Przed rozpoczęciem kotwienia zbiornika w gruncie podłączamy rury doprowadzającą (i ew. odprowadzającą) ścieki. Warstwa ziemi nad zbiornikiem nie powinna przekroczyć 80 cm . Podczas instalowania zbiornika w gruncie silnie nawodnionym zbiornik możemy napełnić wodą. Zalecamy wtedy wykonanie dodatkowego kotwienia przy pomocy geowłókniny.


WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE www.ekoma.com.pl

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ekoma s.c.

Adres: Przyczółkowa 152, 02-968 Warszawa

Nr telefonu: 0-22 894 64 47 Skopiuj

Faks: 0-22 894 64 43 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Kategorie produktu