Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-03-09
Zwalczanie bakterii z rodzaju Legionella
Jedynym środkiem dezynfekcyjnym, który jest w stanie oddzielić biofilmy występujące w systemie wodociągowym i całkowicie unicestwić „Legionellę” jest dwutlenek chloru (ClO2).

Związek ten zabija drobnoustroje, niszczy warstwę biologiczną oraz osady eliminując tym samym miejsca namnażania i rozwoju bakterii. Ponadto posiada szereg zalet:

* wysoka zdolność odkażania w bardzo szerokim zakresie pH
* duża efektywność zwalczania szczepów bakterii odpornych na inne metody
* duża zdolność utleniania
* zachowanie zdolności dezynfekcji w długim okresie czasu
* minimalna ilość powstałych substancji ubocznych/chloro- pochodnych
* brak zmian smaku i zapachu odkażanej wody

Nasza oferta obejmuje systemy dezynfekcji wykorzystujące generatory ClO2, a także układy dozowania gotowego, stabilizowanego roztworu dwutlenku chloru.


GENERATOR DWUTLENKU CHLORU typ PBC60-3ZB

PRZEZNACZENIE

Generator serii PBC60-3ZB przeznaczony jest do stosowania w małych obiektach użytkowej wody ciepłej i zimnej.

Kompaktowa konstrukcja , niewielkie rozmiary i w pełni automatyczna kontrola procesu wytwarzania i dozowania roztworu dwutlenku, czynią z niego bardzo pomocne i niezawodne narzędzie do walki z legionellą.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja oparta jest na precyzyjnych i niezawodnych pompach dozujących firmy Milton Roy. Roztwór 2% dwutlenku powstaje w reaktorze w wyniku dozowania rozcieńczonych roztworów, chlorynu sodowego 7,5% oraz kwasu solnego 9%.

Reagenty dozowane są w proporcjach 1:1. Powstały stężony roztwór rozcieńczany jest w mieszaczu statycznym przepływającą wodą dziesięciokrotnie tworząc w zbiorniku roboczym bezpieczny 0,2% roztwór dezynfekujący.Roztwór ten podawany jest precyzyjna pompą dozującą do obiektu dezynfekcji.

Cały proces nadzorowany jest przez panel kontrolny z dotykowym pulpitem.
Czujniki poziomu reagentów, czujnik przepływu reagentów oraz czujniki poziomu roztworu roboczego w zbiorniczku są sygnałami umożliwiającymi kontrolę procesu.

Ostateczna wydajność generatora określana jest wydajnością zastosowanej pompy dozującej 0,2% roztwór roboczy.

Opcjonalnie, możliwe jest podłączenie drugiej pompki dozującej 0,2% roztwór roboczy.
Druga pompka pracuje według własnych nastaw wydajności.

Oferujemy trzy podstawowe wydajności: 7, 14 oraz 21 g ClO2/h.

Są to wydajności maksymalne w swoim szeregu.
Zakres praktycznej regulacji w stosunku 1:10.


Przy założeniu maksymalnej dawki ClO2 wynoszącej 0,4g/m3, daje nam to możliwość dezynfekcji systemów wodnych o przepływach przekraczających 50m3/h.

STEROWANIE

Generator posiada sterownik z dotykowym panelem przedstawiającym synoptykę systemu.
Umożliwia wybór trybu pracy. Wizualizuje aktualną produkcję generatora.
Wydajność wytwornicy ustalana jest w dwóch trybach pracy:

* tryb pracy ręcznej
wydajność ustalana jest przez podanie określonej produkcji wyrażonej w g/h

* tryb pracy automatycznej, proporcjonalnej
wydajność regulowana jest w systemie proporcjonalnym do przepływu wody uzdatnianej wg sygnału wodomierza lub sygnału prądowego, wygenerowanego przez regulator miernika zawartości ClO2

Kontrola aktywna aktualnego stężenia CLO2 w wodzie dezynfekowanej prowadzona jest przez miernik zawartości CLO2 typ CL7685.010 firmy B&C Włochy-USA lub inny z odpowiednim sygnałem wyjściowym.

Sterownik generatora posiada dodatkowe wejścia blokady pracy wytwornicy dla realizacji zabezpieczeń zewnętrznych ( np. przekroczenie stężenia gazu CLO2 w powietrzu pomieszczenia wytwornicy ) lub zdalnego wyłączenia / włączenia jednostki


SYSTEM DOZOWANIA GOTOWEGO ROZTWORU ClO2

System tego typu charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji. Zastosowanie gotowego roztworu dwutlenku chloru eliminuje konieczność spełnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa odnośnie obsługi oraz składowania chemikaliów stosowanych do produkcji ClO2 w generatorach (wytwornicach).

Roztwór ClO2 w postaci handlowej występuje jako zestaw składający się z stabilizowanej formy dwutlenku chloru oraz aktywatora. Przygotowanie gotowego do dezynfekcji roztworu sprowadza się do zmieszania składników w zbiorniku oraz dopełnienia wodą do górnego stanu. Po czasie aktywacji wynoszącym kilka-kilkanaście godzin powstaje aktywny roztwór o odpowiednim stężeniu (2000 ppm).

Skład systemu:

* zestaw dozujący (zbiornik, pompa, mieszadło)
* układ pomiarowy zawartości ClO2 w wodzie
* wodomierz
* sterownik

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

"Drem-eko" Biuro Konsultingowo-Handlowe

Adres: ul. Turystyczna 74, 87-100 Toruń

Nr telefonu: (056) 648-91-14 Skopiuj

Nr telefonu: 648-91-33 Skopiuj

Nr telefonu: 658-91-55 Skopiuj

Faks: (056) 648-91-14, 648-91-33, 658-91-55 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Kategorie produktu