Budowa wodociągów

Nr 653702 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-08 18 dni
Lokalizacja:
mazowieckie

Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego

Nr 653932 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-04-25 5 dni
Lokalizacja:
lubelskie

System monitorowania sieci wodociągowej

Nr 653936 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-08 18 dni
Lokalizacja:
podkarpackie
Termin składania ofert:
2018-05-08 18 dni
Lokalizacja:
śląskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 653939 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-10 20 dni
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2018-04-28 8 dni
Lokalizacja:
lubelskie

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Nr 653944 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-18 28 dni
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2018-05-10 20 dni
Lokalizacja:
śląskie

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową

Nr 653962 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-09 19 dni
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2018-05-09 19 dni
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2018-05-05 15 dni
Lokalizacja:
lubelskie
Termin składania ofert:
2018-05-09 19 dni
Lokalizacja:
wielkopolskie

Budowa kanalizacji sanitarnej

Nr 653970 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-11 21 dni
Lokalizacja:
mazowieckie

Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków

Nr 653971 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-04-28 8 dni
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa oczyszczalni ścieków

Nr 653974 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-08 18 dni
Lokalizacja:
podkarpackie

Budowa odwodnienia

Nr 653975 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-08 18 dni
Lokalizacja:
kujawsko-pomorskie

Budowa przyłączy kanalizacji

Nr 653985 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-05 15 dni
Lokalizacja:
pomorskie
Termin składania ofert:
2018-05-08 18 dni
Lokalizacja:
łódzkie
Termin składania ofert:
2018-05-05 15 dni
Lokalizacja:
lubuskie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 653988 z dnia 2018-04-19
Termin składania ofert:
2018-05-08 18 dni
Lokalizacja:
mazowieckie