Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2016-10-11

Powrót do kalendarium
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W świetle nowej ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Ochrony środowiska

Koszt szkolenia:
510 zł netto +VAT
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W świetle nowej ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Ochrony środowiska

Szkolenie adresowane jest do specjalistów działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracowników organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz osób zainteresowanych nabyciem i poszerzeniem wiedzy z zakresu nowych regulacji gospodarki wodno-ściekowej.

Gospodarka wodna-ściekowa w świetle przepisów prawa

Podstawowe pojęcia w gospodarce wodno-ściekowej

- Podział i klasyfikacja wód

- Organy właściwe w sprawach dotyczących gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Omówienie wybranych regulacji prawa europejskiego i krajowego dotyczących gospodarki wodno-ściekowej

- Obowiązki wynikające z ramowej dyrektywy wodnej

- Obowiązki wynikające z dyrektywy ściekowej

Ochrona wód

Korzystanie z wód w świetle przepisów ustawy Prawo wodne

- Powszechne korzystanie z wód

- Zwykłe korzystanie z wód

- Szczególne korzystanie z wód

Zgoda wodnoprawna, w świetle przepisów nowej ustawy Prawo wodne

- Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

- Przypadki, w których brak jest potrzeby uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego

- Czynności wymagające zgłoszenia wodnoprawnego

- Organy właściwe do wydania zgody wodnoprawnej

- Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

- Stawki opłat za zgodę wodno prawną

- Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

- Treść pozwolenia wodnoprawnego

- Wymagania dla operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych

Procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków

Podstawowe procesy jednostkowe stosowane w uzdatnianiu wody

- Filtracja

- Koagulacja

- Dekarbonizacja

- Dezynfekcja

Oczyszczanie ścieków

- Część mechaniczna

- Część biologiczna

- Osady ściekowe

Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

Metodyka Zajęć:

Prezentacja multimedialna, wykład i dyskusja poparta licznymi przykładami praktycznymi z możliwością modyfikacji paneli szkoleniowych do potrzeb grupy szkoleniowej oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Zajęcia prowadzi: Ekspert w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Współautorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki zanieczyszczeń w wodzie, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i metod oczyszczania wody. Trenerka prezentowała wyniki prowadzonych prac badawczych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz brała udział w krajowych projektach badawczych. Współpracowała z jednostkami z sektora wodno-kanalizacyjnego. Prowadziła wykłady na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej z zakresu zarządzania gospodarką wodną, Opracowania operatów wodnoprawnych, technologii wody i ścieków. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 510 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)

SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

WARSZAWA 17.10.2016 r.

GDAŃSK 7.11.2016 r.

WROCŁAW 28.11.2016 r.

KATOWICE 12.12.2016r.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt"

58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Adres: Palisadowa 43, 58-316 Wałbrzych

Nr telefonu: 748 482 882 Skopiuj

Faks: 748482907 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...