Powrót do listy szkoleń INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-25


Powrót do kalendarium
Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów
Koszt szkolenia:
550 zł netto +23% vat
Czas trwania:
1 dzień
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Podstawowym instrumentem prawnym mającym zapewnić właściwą ochroną drzew i krzewów wchodzących w skład zieleni miejskiej są zezwolenia na ich usunięcie. Analizując podstawy prawne trzeba uwzględnić, że drzewa lub krzewy mogą być siedliskiem innych gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W związku z tym organ administracji prowadząc postępowanie w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien ustalić, czy w ocenianym miejscu nie występuje któryś z gatunków chronionych wymienionych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Wśród Uczestników zostanie rozlosowany voucher o wysokości 1000 zł na wycieczkę w sezonie 2014/15 z katalogu Biura Podróży Frater.
logo 2012

Prowadzenie: mgr inż. Michał Mydłowski – absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek Ochrona Zasobów Leśnych; pracownik resortu ochrony przyrody z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony przyrody; autor inwentaryzacji przyrodniczych, opracowań planistycznych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, referatów i prelekcji dotyczących ochrony przyrody, w szczególności ochrony gatunkowej; ekspert ornitolog w PROW 2007-2013

Celem szkolenia jest:

1. Podniesienie świadomości prowadzących postępowania w zakresie usuwania drzew i krzewów odnośnie znaczenia ochrony gatunkowej i ochrony bioróżnorodności.

2. Zapoznanie z gatunkami chronionymi, zasiedlającymi drzewa, krzewy i zadrzewienia.

3. Zapoznanie ze sposobami identyfikacji gatunków chronionych w trakcie oględzin oraz z metodami inwentaryzacji.

4. Analiza prawnych aspektów ochrony gatunkowej.

5. Analiza sytuacji problematycznych (np. ochrona gatunkowa, a zagrożenie bezpieczeństwa).

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana będzie licznymi przykładami zdjęć, a materiałami szkoleniowymi będzie płyta CD z prezentacją zdjęć.

 

http://dendros.pl/ogolne/ochrona-gatunkowa-w-procesie-usuwania-drzew-i-krzewow.html

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Dendros – konferencje i szkolenia

Siedziba firmy
Adres: Wrocław

Nr telefonu: 61 307 40 53 Skopiuj

Faks: 61 624 40 54 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...