Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2008-01-23

Powrót do kalendarium
Praktyczne zastosowanie komputerowych metod symulacji systemów kanalizacyjnych
Koszt szkolenia:
900,00 zł + 22% VAT
Najbliższy termin:
Nie został okreslony
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w dwudniowym seminarium nt.: Praktyczne zastosowanie komputerowych metod symulacji systemów kanalizacyjnych

12-13 lutego 2008 r., Wrocław

Patronat nad Seminarium objął Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej. Konsultacja merytoryczna prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski. Sponsorem Seminarium jest firma ViaCon Polska.

Seminarium skierowane jestdo przedstawicieli firm consultingowych, biur projektowych, projektantów, Wydziałów Planowania i Rozwoju w Przedsiębiorstwach Wodociągowo-Kanalizacyjnych, Zakładów Gospodarki Komunalnej.

Celem seminarium jest teoretyczne i praktyczne przybliżenie zalet i korzyści płynących z komputerowego modelowania kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej.
Cele seminarium:
• przedstawienie podstaw teoretycznych hydrodynamicznego modelowania kanalizacji wg. PN EN 752 i Wytycznej ATV A118,
• wyjaśnienie wagi doboru miarodajnego opadu służącego do wymiarowania kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej,
• przedstawienie jakościowej różnicy pomiędzy obliczeniami stacjonarnymi i hydrodynamicznymi,
• przykłady sformułowania prawidłowych założeń przetargowych na prace inżynierskie związane z obliczeniami systemów kanalizacyjnych,
• praktyczna praca na programach umożliwiających prowadzenie obliczeń metodą stacjonarną i hydrodynamiczną.
Wiedza ta będzie Państwu pomocna przy:
• podejmowaniu decyzji o doborze metody obliczeń sprawdzających lub sporządzania planów generalnych kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej
• możliwościach odpowiedniego doboru opadów miarodajnych
• formułowaniu założeń przetargowych na prace inżynierskie związane z generalnymi planami odwodnienia, obliczeniami określonych zlewni cząstkowych itp.
• określeniu korzyści płynących ze stworzenia funkcjonującego modelu obliczeniowego posiadanych systemów kanalizacyjnych, ewentualnie połączonego z cyfrowym katastrem kanalizacji.
• praktycznym projektowaniu przy pomocy komputerowych systemów projektowania i obliczania systemów kanalizacyjnych.

W trakcie seminarium zostaną omówione następujące tematy.:
1. Kanalizacja ogólnospławna i deszczowa - czynniki wpływające na pracę i wymiarowanie wspomnianych systemów kanalizacyjnych.
2. Pomiary deszczu i ich opracowanie. Opady miarodajne dla wymiarowania systemów kanalizacyjnych.
3. Porównanie metod wymiarowania kanalizacji - stacjonarnych i hydrodynamicznych - na czym polegają zalety symulacji hydrodynamicznej.
4. Wymagania normy europejskiej PN EN 752 i wytycznej DWA (ATV) A118.
5. Najważniejsze aspekty wykonywania generalnych planów odwodnienia terenów zasiedlonych. Formułowanie istotnych założeń przetargowych na tego rodzaju prace inżynierskie.
6. Nowoczesne programy służące do wczytywania cyfrowego modelu kanalizacji, jej obliczeń i graficznej edycji profili podłużnych na przykładzie pakietu programów "Severpack".
7. Pokazanie różnic w wynikach obliczeń metodami stacjonarnymi i hydrodynamicznymi, możliwości symulacji budowli specjalnych, omówienie kryteriów stabilności obliczeń itp.
8. Zajęcia warsztatowe w sali komputerowej - uzupełnienie otrzymanego zestawu danych przez dodanie nowych fragmentów kanalizacji i utworzenie odpowiednich zlewni, przeprowadzenie obliczeń i ich interpretacja.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i doświadczonych wykładowców.
Każdy uczestnik seminarium otrzyma konspekty referatów wygłoszonych podczas jego trwania.

Serdecznie Państwa zapraszamy


UWAGA!!! Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego (Pałac w Pawłowiach), ul. Pawłowicka 87/98, 51-250 Wrocław, tel./faks: 071 / 330 42 04. Opłatę za nocleg reguluje się bezpośrednio w Centrum. Koszt noclegu w pokojach 1 i 2 osobowych wynosi 50 zł + 7% VAT. Centrum dysponuje ograniczoną ilością pokoi 1 i 2 osobowych. Koszt noclegu nie obejmuje śniadań – śniadanie można wykupić w pobliskiej restauracji „Dąbrowa”, w cenie 15 – 20 zł.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
do dnia 08.02. 2008 r.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Nr telefonu: (22) 877 31 88 Skopiuj

Faks: (22) 877 31 88 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...