Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2009-01-20

Powrót do kalendarium
Praktyczne zastosowanie komputerowych metod symulacji systemów kanalizacyjnych
Koszt szkolenia:
900 zł + 22% VAT
Najbliższy termin:
Nie został okreslony
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
zapraszają na konferencje, pt.:

Praktyczne zastosowanie komputerowych metod symulacji systemów kanalizacyjnych, 24-25 luty 2009r., Wrocław

Patronat nad Seminarium objął Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konsultacja merytoryczna prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski.
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli firm consultingowych, biur projektowych, Wydziałów Planowania i Rozwoju w Przedsiębiorstwach Wodociągowo-Kanalizacyjnych, Zakładów Gospodarki Komunalnej.
Celem seminarium jest teoretyczne i praktyczne przybliżenie zalet i korzyści płynących z komputerowego modelowania kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej.
Cele seminarium:
• przedstawienie podstaw teoretycznych hydrodynamicznego modelowania kanalizacji wg. PN EN 752 i Wytycznej ATV A118,
• wyjaśnienie wagi doboru miarodajnego opadu służącego do wymiarowania kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej,
• przedstawienie jakościowej różnicy pomiędzy obliczeniami stacjonarnymi i hydrodynamicznymi,
• przykłady sformułowania prawidłowych założeń przetargowych na prace inżynierskie związane z obliczeniami systemów kanalizacyjnych,
• praktyczna praca na programach umożliwiających prowadzenie obliczeń metodą stacjonarną i hydrodynamiczną.

Wiedza ta będzie Państwu pomocna przy:
• podejmowaniu decyzji o doborze metody obliczeń sprawdzających lub sporządzania planów generalnych kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
• możliwościach odpowiedniego doboru opadów miarodajnych,
• formułowaniu założeń przetargowych na prace inżynierskie związane z generalnymi planami odwodnienia, obliczeniami określonych zlewni cząstkowych itp.,
• określeniu korzyści płynących ze stworzenia funkcjonującego modelu obliczeniowego posiadanych systemów kanalizacyjnych, ewentualnie połączonego z cyfrowym katastrem kanalizacji,
• praktycznym projektowaniu przy pomocy komputerowych systemów projektowania i obliczania systemów kanalizacyjnych.

W trakcie seminarium zostaną omówione następujące tematy.:
• Kanalizacja ogólnospławna i deszczowa - czynniki wpływające na pracę i wymiarowanie wspomnianych systemów kanalizacyjnych,
• Pomiary deszczu i ich opracowanie. Opady miarodajne dla wymiarowania systemów kanalizacyjnych,
• Porównanie metod wymiarowania kanalizacji - stacjonarnych i hydrodynamicznych - na czym polegają zalety symulacji hydrodynamicznej,
• Wymagania normy europejskiej PN EN 752 i wytycznej DWA (ATV) A118,
• Najważniejsze aspekty wykonywania generalnych planów odwodnienia terenów zasiedlonych. Formułowanie istotnych założeń przetargowych na tego rodzaju prace inżynierskie,
• Nowoczesne programy służące do wczytywania cyfrowego modelu kanalizacji, jej obliczeń i graficznej edycji profili podłużnych na przykładzie pakietu programów "Sewerpack",
• Pokazanie różnic w wynikach obliczeń metodami stacjonarnymi i hydrodynamicznymi, możliwości symulacji budowli specjalnych, omówienie kryteriów stabilności obliczeń itp.,
• Zajęcia warsztatowe w sali komputerowej - uzupełnienie otrzymanego zestawu danych przez dodanie nowych fragmentów kanalizacji i utworzenie odpowiednich zlewni, przeprowadzenie obliczeń i ich interpretacja.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i doświadczonych wykładowców.
Każdy uczestnik seminarium otrzyma konspekty referatów.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Nr telefonu: (22) 877 31 88 Skopiuj

Faks: (22) 877 31 88 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...