Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-02-21

Powrót do kalendarium
Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetyczne
Koszt szkolenia:
590 zł + 23% VAT/os.
Czas trwania:
10:00 – 16:00
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w ustawach tych nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa" czy „remont". Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne" nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi, dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. W praktyce znacznie prościej jest wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane zagadnienie dotyczące rachunkowości, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów amortyzacyjnych. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi, jak i podatkowymi oraz międzynarodowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnego rodzaju konsekwencje, które dotkną także służb technicznych.
Na szkolenie zapraszamy także pracowników działów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Jednoczesna obecność obu służb umożliwi późniejsze skoordynowanie działań, właściwy podział obowiązków oraz wyjaśnienie ewentualnych nieporozumień, których podłożem jest często fakt, że przepisy techniczne i księgowe używają podobnych pojęć, ale w odmiennym znaczeniu.
Szkolenie będzie miało charakter branżowy, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonego prelegenta oraz spotkają przedstawicieli innych firm z branży wodociągowej i energetycznej.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Organizator

Akademia Biznesu MDDP

Krzysztof Kadlec
Nr telefonu: (22) 208 28 28/48 Pokaż numer
Faks: (22) 211 20 90 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...