Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2021-10-06

Powrót do kalendarium
Szkolenia zamknięte (indywidualne)

Tematyka organizowanych szkoleń zamkniętych obejmuje następujący zakres

Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Tematyka organizowanych szkoleń zamkniętych obejmuje następujący zakres:

 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością badań w laboratoriumfizyko-chemicznym badania wody i ścieków.
  Walidacji metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach objętych akredytacjąoraz przygotowania laboratoriów do akredytacji.
  Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności – podejście praktycznez wykorzystaniem danych archiwalnych.
  Walidacja metod badawczych w fizykochemii wraz z poborem próboraz walidacja i zabezpieczenie systemów komputerowych
  Zapewnienie jakości w pobieraniu próbek do analiz fizykochemicznych.Walidacja procedury pobierania próbek.
  Pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych oraz ściekóww teorii i praktyce
  Identyfikacja i sposób postępowania z odstępstwami, badaniami niezgodnymiz wymaganiami, niezgodnościami.
  Nadzorowanie badań niezgodnych z wymaganiami. Audity wewnętrzne.Działania korygujące i zapobiegawcze.
  Kontrola i nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym w laboratorium.
  Dobra Praktyka Laboratoryjna w codziennej działalności laboratoriów badawczych(od pobrania próbki do sprawozdania z badań).
  Dobra Praktyka Laboratoryjna w codziennej działalności laboratoriów badawczych(od pobrania próbki do sprawozdania z badań) – błędy w pobieraniu próbek i badaniachchemicznych z szacowaniem niepewności pomiaru
  Rola kierownictwa technicznego w doskonaleniu kompetencji technicznychlaboratorium badawczego wody i ścieków.
  Pomiary fizykochemiczne (pH, redoks, przewodnictwo, zasolenie, stężenie tlenu, BZT,fotometria). Podstawy teoretyczne, dobór aparatury, kalibracja i konserwacja aparatury,wskazówki pomiarowo – techniczne.
  Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium zgodny z wymaganiami normyPN-EN ISO/IEC 17025 (dokumentacja, wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie).
  Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola jakości badań
  Zapewnienie jakości badań w laboratorium badawczym w odniesieniudo zmian w DA-05
  Doskonalenie w akredytowanym laboratorium badawczym
  Wzorcowanie wewnętrzne – krzywa kalibracyjna a wymagania DA-06wraz ze wskazówkami praktycznych sprawdzeń wpib
  Nowelizacja DAB-07- konsekwencje i dostosowanie dokumentacji
  Wykorzystanie danych eksperymentalnych do szacowania bądźweryfikacji niepewności.
  Ocena świadectw wzorcowania w praktyce z elementami niepewności pomiaru
  Elementy zapewnienia jakości badań w laboratorium badawczym i ich wykorzystanie w walidacji/rewalidacji metod analitycznych.
  Akredytacja – konieczność czy korzyść dla pracy laboratorium badawczego.
  Wymagania DA-06 po nowelizacji z 2015 r. i ich konsekwencje w nadzorze wyposażenia pomiarowego i badawczego.
  Automatyczne urządzenia do pobierania próbek – wymagania nowej normy PN-EN ISO 16479:2014-12-E. Walidacja pobierania próbek.
  Jak łatwo szacować / reszacować niepewność metod badawczych. Przesłanki do rewalidacji / reweryfikacji metod.
  Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym w laboratorium oraz wyposażeniem do pobierania próbek w świetle DA-06 wyd. 6 z 27.01.2017 r. i PN-EN ISO 16479:2017-12-E
  Sterowanie jakością badań jako kontrola metody i dane do szacowania niepewności.
  Błędy w analizie fizykochemicznej – identyfikacja, śledzenie trendów, wpływ na wyniki badań.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

POL-EKO-APARATURA sp.j.

Dział Sprzedaży
Agnieszka Gawkowska - Konsultantka ds. techniczno - handlowych
Adres: ul. Kokoszycka 172 C , 44-300 Wodzisław Śląski

Nr telefonu: 32 453 91 74 Skopiuj

Nr telefonu: 510 128 078 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...