Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-08


Powrót do kalendarium
Szkolenie Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Szkolenie Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Koszt szkolenia:
650 zł netto + vat
Czas trwania:
1 dzień
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Szkolenie Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych
20 marzec 2018r., Warszawa


Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo wodne. Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Projektowane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), ale obejmie także przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też przepisy regulujące zasady planowania i zagospodarowanie przestrzennego.
Omawiana reforma prawa wodnego weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Jej skutkiem jest m.in. wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Wprowadzenie opłat za usługi wodne jest związane koniecznością implementacji przez Polskę dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Opłaty za usługi wodne są instrumentem ekonomicznym, który ma zapewnić realizację zasady „zwrotu kosztów usług wodnych" i związanej z nią zasady „zanieczyszczający płaci". Istotą tego instrumentu jest założenie, że użytkownicy wody, a więc podmioty wykorzystujące wodę w swojej działalności, mają ponosić adekwatne koszty finansowe z tego tytułu. W praktyce oznacza to zniesienie obowiązujących obecnie zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody oraz wprowadzaniu ścieków do wód. Zmiany bezpośrednio wpłyną także na sytuację przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mianowicie, od 1 stycznia 2018 r. opłatą za usługi wodne zostanie objęty m.in. pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej. Co więcej, ustawodawca wprowadził opłatę za deszczówkę oraz inne obciążenia. Powstaje zatem pytanie na ile nowe instrumenty prawne znajdą zastosowanie wobec przedsiębiorstw energetyki cieplnej.
Warto przy tym zauważyć, że nowe przepisy przewidują także istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla. W praktyce oznacza to, że wiele postępowań (np. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) będzie toczyło się w nowym trybie i przed innymi niż dotychczas organami administracji publicznej.
Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na szkolenie, którego celem jest uporządkowanie najważniejszych zmian z punktu widzenia przedsiębiorstw energetyki cieplnej.


Prowadzenie: Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k


Szczegółowy program i formularz zgłoszenia dostępne są pod linkiem:
http://dendros.pl/ogolne/nowe-prawo-wodne-wyzwania-dla-przedsiebiorstw-cieplowniczych.html

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Dendros – konferencje i szkolenia

Adres: os. Czecha 136/10, 61-292 Poznań

Nr telefonu: 61 307 40 53 Skopiuj

Faks: 61 624 40 54 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...