Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-09-23

Powrót do kalendarium
WARSZTATY DLA CIEPŁOWNIKÓW
Koszt szkolenia:
890zł, od każdej kolejnej osoby 790zł
Czas trwania:
6h
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

TARYFY DLA CIEPŁA – SZCZEGÓŁY KSZTAŁTOWANIA Z PRZYKŁADAMI ORAZ OMÓWIENIEM SYTUACJI SZCZEGÓLNYCH
STRATEGIA I TAKTYKA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
ISTOTNE ELEMENTY BADANIA OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA ZAPASÓW PALIW
CHŁÓD SIECIOWY W POLSCE – UJĘCIE REGULACYJNE
OZE – OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZANIA ŹRÓDEŁ I ZAKUPU CIEPŁA
ASPEKTY KSIĘGOWE PRAW DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
ASPEKTY KSIĘGOWE PRAW MAJĄTKOWYCH I CERTYFIKATÓW
REKOMPENSATY Z TYTUŁU ROZLICZANIA CEN ENERGII

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, osób zajmujących sporządzaniem taryf dla ciepła oraz wszystkich zainteresowanych tematyką w branży ciepłowniczej i energetycznej.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
9.30 – 10.30
1. Perspektywy i realia koncesjonowania i taryfowania chłodu sieciowego:
a) Definicja chłodu w świetle ustawy – Prawo energetyczne,
b) Wymagalność posiadania koncesji na dostawę chłodu,
c) Wymagalność posiadania taryfy dla chłodu,
d) Możliwość zwolnienia z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia,
e) Obowiązki koncesjonariuszy,
f) Konsekwencje braku spełnienia wymogów prawa.

2. Regulacje w zakresie zapasów paliw:
g) źródło i realizacja obowiązku,
h) obliczenie wielkości wymaganego zapasu,
i) możliwość obniżenia stanu zapasów paliw,
j) udokumentowanie przesłanek obniżenia,
k) sankcje,
l) wyroki sądów.

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 13.00
3. Rozporządzenie taryfowe dla ciepła:
a) zasadny ogólne,
b) zasady kształtowania taryf na bazie kosztów,
– uwzględnienie kosztów efektywności energetycznej,
– uwzględnianie rosnących kosztów paliw i kosztów emisji,
– uwarunkowania możliwości zmiany taryfy obowiązującej,
c) zasady kształtowania taryf w sposób uproszczony,
– średnie ceny,
– wskaźniki referencyjne,
– planowany przychód,
d) taryfy dla ciepła z kogeneracji – na kosztach czy w sposób uproszczony.

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15
4. Strategia i taktyka w postępowaniu administracyjnym w świetle KPA:
a) złożenie wniosku i odpowiedzi na wezwania,
b) możliwość przedłużenia terminu odpowiedzi,
c) zapoznanie się z materiałem dowodowym i możliwość wniesienia uwag,
d) ponaglenie, zażalenie, odwołanie,
e) mediacja – nowy element KPA.

5. Obowiązek przyłączania źródeł i zakupu ciepła z OZE:
m) wsparcie dla ciepła z OZE,
n) zasady przyłączania instalacji OZE do sieci,
o) możliwość składania reklamacji przez wnioskodawców,
p) zasady zakupu ciepła z OZE,
q) kontrole Prezesa URE,
r) uwzględnienie kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła.

14.15- 16.00
6. Aspekty księgowe i rachunkowe

a) Prawa do emisji gazów cieplarnianych – ujęcie wg polskich przepisów o rachunkowości oraz MSSF
b) Świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii – ujęcie wg polskich przepisów o rachunkowości oraz MSSF
c) Świadectwa efektywności energetycznej – ujęcie wg polskich przepisów o rachunkowości oraz MSSF
d) Rekompensaty z tytułu rozliczania cen energii – ujęcie księgowe i praktyka rynkowa w oparciu o rozliczenia za pierwsze półrocze 2019 r.

16.00 Zakończenie

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów

Monika Cicha

Nr telefonu: 22 837 75 94 Skopiuj

Nr telefonu: 506 335 666 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...