Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2020-02-04

Powrót do kalendarium
WNIOSEK O SKRÓCENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WPŁYW PODWYŻEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZATRUDNIENIA NA TARYFY DECYZJE ORGANÓW REGULACYJNYCH OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH

Koszt szkolenia:
590
Czas trwania:
10:00-16:00
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

WNIOSEK O SKRÓCENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. -WPŁYW PODWYŻEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZATRUDNIENIA NA TARYFY DECYZJE ORGANÓW REGULACYJNYCH OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH W ZAKRESIE PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE. OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

 

PROGRAM:

1. Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu, rozporządzenia taryfowego

a. określanie taryf i okres obowiązywania taryf,
b. wniosek o skrócenie czasu obowiązywania i ustalenie nowych taryf.
c. działalność centralnego organu regulacyjnego.
d. wpływ cen energii elektrycznej na taryfy
e. wpływ wysokości podatku od nieruchomości na taryfy
f. dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych i komunalnych z organem regulacyjnym
g. decyzje organów regulacyjnych- przykłady wraz z omówieniem

2. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego.
a. terminy ustawowe i kpa,
b. weryfikacja wniosków taryfowych,
c. decyzje regulatora – przykłady i omówienie,
d. procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów.

3. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a. pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
b. treść oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
c. obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne,
d. konsekwencje nie złożenia oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
e. orzecznictwo sądowe.

4. Nowelizacja ustawy Prawo wodne:
a. instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
b. oświadczenia o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych – do potrzeb ustalania opłat za usługo wodne,
c. kryteria i konsekwencje wskazywania celów, na jakie pobierana jest woda,
d. najczęstsze problemy i konsekwencje złożenia wadliwego oświadczenia,
e. procedury reklamacyjne,
f. orzecznictwo sądowe.

5. Opłaty za usługi wodne:
a. opłaty stałe i opłaty zmienne,
b. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
c. opłaty za wprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych,
d. opłaty za zmniejszenie retencji

6. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów

Monika Cicha

Nr telefonu: 22 837 75 94 Skopiuj

Nr telefonu: 506 335 666 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie szkolenia