Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2009-06-03

Powrót do kalendarium
Zagospodarowanie ścieków i osadów ściekowych na terenach wiejskich
Najbliższy termin:
Nie został okreslony
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. oraz Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji techniczno-informacyjnej pt.:
Zagospodarowanie ścieków i osadów ściekowych na terenach wiejskich
W dniach 25-26 czerwca 2009 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, pl. Żelaznej Bramy 10

Patronat merytoryczny:
prof. dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha, Politechnika Warszawska oraz dr hab. inż. Tadeusza Siwca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Cel konferencji:
Ocena i możliwości finansowania inwestycji z dziedziny gospodarki ściekowej realizowane w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Zapoznanie uczestników konferencji z problematyką związaną z odprowadzaniem i unieszkodliwianiem ścieków powstających na terenach wiejskich. Omówienie zagadnień dotyczących: indywidualnego i zbiorowego sposobu zagospodarowania ścieków, przedstawienie systemów kanalizacyjnych preferowanych do stosowania na terenach wiejskich (zarówno urządzenia do odprowadzania ścieków jak też urządzenia do ich oczyszczania oraz zagospodarowanie osadów ściekowych). Prezentacja doświadczeń polskich, szanse i zagrożenia związane z realizacją inwestycji.

Konferencja skierowana jest do:
Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących Rad Gminnych oraz innych osób odpowiedzialnych za realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Także do innych osób wydających zgody na inwestycje z dziedziny zagospodarowania ścieków.

Udział w konferencji pozwoli na pogłębienie wiedzy na temat:
Aktualnych technik i systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich, ich możliwościach finansowych i technicznych. Zapewni wymianę doświadczeń na temat zrealizowanych inwestycji, stanowi swoistą pomoc w dobrym przygotowaniu specyfikacji przetargowych.

Honorowy Patronat:
Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, prof. Marek Gromiec

Patronat nad konferencja objęli:
• Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
• SGGW, Wydział Kształtowania Środowiska
• Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych
• Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Organizator

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Krystyna Sudoł - Specjalista ds. Marketingu i Obsługi Klienta

Nr telefonu: 022 877 31 88 Skopiuj

Faks: 022 877 31 88 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...