Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2015-01-28
geotechnika badania
Zasięg:
krajowy

Sporządzamy dokumentacje i opinie geotechniczne na podstawie wierceń i badań polowych (terenowych) . Dokumentacja zawiera opis warunków gruntowo - wodnych, w tym także przedstawionych na przekrojach geotechnicznych i kartach otworów badawczych, niezbędne parametry geotechniczne gruntów pozwalające zaprojektować odpowiednie fundamenty oraz wnioski i zalecenia odnośnie sposobów fundamentowania i ocenę warunków gruntowo - wodnych pod kątem ich przydatności do budowy.
Zalecamy wykonywanie badań geotechnicznych zarówno do celów projektowych obiektów budowlanych jak również przed zakupem działki, aby określić czy na danym terenie występują grunty nienośne lub słabonośne i z jakimi konsekwencjami może się to wiązać.
Dokumentacje przez nas sporządzane cenione są przez projektantów i konstruktorów przede wszystkim za wartość merytoryczną jak też za przejrzystość i estetykę wykonania.
Realizację powierzonego nam zadania wykonujemy szybko dbając przy tym o należytą staranność i właściwy poziom opracowania końcowego.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Firma

GEO - GEO Pracownia Geofizyki i Geologii

Adres: Kossaka 16/4, 01-576 Warszawa

Nr telefonu: (022) 839-34-26 Skopiuj

Nr telefonu: 501 137 233 Skopiuj

Nr telefonu: 600 043 035 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...