Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2018-04-10
Prace hermetyczne na rurociągach
Zasięg:
międzynarodowy

T.D. WILLIAMSON

Ciągłość dostaw medium do odbiorców końcowych, a tym samym bezpieczeństwo dostaw uzależniona jest m.in. od stanu technicznego gazociągów oraz od prac realizowanych na tych rurociągach, które mają na celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego. W związku z tym, wszelkie prace eksploatacyjne oraz modernizacyjne zmierzające do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dostaw muszą zostać wykonane z zachowaniem wysokiego poziomu techniczno-technologicznego.

Poziom taki gwarantowany jest przez firmę Gascontrol Polska sp. z o.o., która realizuje usługi na czynnych rurociągach średniego, podwyższonego średniego oraz wysokiego ciśnienia w zakresie średnic od DN 80 do DN 1400 metodą bezpostojową w technologii hermetycznej T.D.Williamson gwarantującej nieprzerwaną dostawę gazu do klientów końcowych.

FASTRA

Kompleksowe rozwiązania w zakresie prac hermetycznych na rurociągach podwyższonego średniego, średniego oraz niskiego ciśnienia

Stopowanie rurociągów

Balonowanie rurociągów

Urządzenia do nawiercania rurociągów

Urządzenia do wstrzymywania przepływu

Balony zaporowe dla gazownictwa, ropy, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacji a także innych mediów

Urządzenia do wymiany armatury na czynnej instalacji

Piły do cięcia rur

Kształtki stalowe i PE

Łaty naprawcze

Rozwiązania specjalne

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Firma

Gascontrol Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Wala - Specjalista ds. Rozwoju Rynku
Adres: ul. Pszyńska 60, 44-267 Suszec

Nr telefonu: +48 668 075 455 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...