Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2015-05-10
Serwis separatorów
Zasięg:
krajowy

Zakład Projektowo Usługowy Stejax oferuje usługi w zakresie serwisu separatorów. Na terenie całej Polski świadczymy usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów ropopochodnych oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Zakres prac wchodzących w skład usługi serwisu:
a) Dojazd serwisantów wraz z cysterną asenizacyjną,
b) Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatora, osadnika,
c) Kontrola drożności przepływu ścieków,
d) Całkowite opróżnianie separatora, osadnika
e) Sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu,
f) Sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych,
g) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stan kanalizacji, studzienek, separatora, osadnika przed i po oczyszczeniu.

Na życzenie klienta świadczymy usługi w postaci badań fizykochemicznych wraz z akredytowanym pobieraniem próbek na odpływie, gwarantując klientowi wiarygodność otrzymywanych wyników.

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Firma

Zakład Projektowo Usługowy Stejax

Adres: ul. Benesza 20/8, 71-246 Szczecin

Nr telefonu: 91-818-07-65 Skopiuj

Nr telefonu: 695-622-509 Skopiuj

Nr telefonu: 601-727-597 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...