Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01
Uzdatnianie Wody
Uzdatnianie Wody
Zasięg:
krajowy


Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska ECOPOL Spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością założona została i wpisana do Rejestru   Handlowego Sadu Rejonowego w Szczecinie dnia 29 maja 1989 r.

Podstawowym zakresem działania ECOPOL-u było:
• opracowywanie technologii,
• projektowanie oraz budowa na tej podstawie instalacji uzdatniania wody,
• modernizacja nieefektywnie pracujących instalacji uzdatniania wody,
• wdrażanie nowych i nowoczesnych technologii uzdatniania wody,
• rozwiązywanie problemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w zakładach   przemysłowych i wodociągowych łącznie z uregulowaniami prawnymi.

Niezależnie od powyższego rozpoczęto produkcję Masy Aktywnej G-1 -surowca   służącego do odżelaziania i odmanganiania wód szczególnie   "trudnych".
Dnia 12 grudnia 1989 r PBWOŚ ECOPOL   Spółka z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Jednostek   Innowacyjno-Wdrożeniowych.

Wdrażanie nowego wynalazku pt. "Sposób odżelazienia i   odmanganiania wody" współautorstwa wspólników opatentowanego przez Urząd   Patentowy RP stało się priorytetową formą działalności firmy   "ECOPOL". Była i jest to bardzo nowoczesna a jednocześnie bardzo   prosta metoda odżelazienia i odmanganiania wody co w świetle aktualnych   wymagań dot. jakości wody do picia a w szczególności dopuszczalnych   zawartości żelaza i manganu stało się sprawą wielce istotną w procesie   oczyszczania wody. Coraz większe wymagania dot. jakości oraz asortymentu   naszego produktu wymusza stałą modernizację ciągu produkcyjnego w efekcie   czego produkujemy coraz lepszy pod względem jakościowym wyrób a przez to   zapotrzebowanie na Masę   Aktywną G-1 staje się coraz większe.

Aktualnie firma ECOPOL   jest po kolejnej modernizacji w zakresie instalacji części nowych,   nowocześniejszych i wydajniejszych urządzeń służących do produkcji Masy   Aktywnej, pozwalających na znaczny wzrost jakości produkowanego surowca.   Niezależnie następuje rozszerzenie zakresu działania spółki w zakresie   kompleksowego zaopatrzenia potencjalnego klienta w materiały takie jak:   piaski i żwirki kwarcowe, antracyt filtracyjny, dolomit prażony oraz maszyny   i urządzenia oraz wyposażenie służące do budowy instalacji uzdatniania wody   łącznie z ich dostawą na teren budowy SUW.

W 2004 r PBWOŚ ECOPOL   Spółka z o.o. wdrożyła nowy system zarządzania jakością, który został   potwierdzony otrzymanym dnia 11 lutego 2005 certyfikatem ISO 9001:2000.

» Masę aktywną G-1
(do usuwania żelaza i manganu z wód szczególnie "trudnych").

» Masę aktywną L-1
(do regulacji pH).

» Antracyt filtracyjny

» Kwarcowe   żwirki filtracyjne najwyższej jakości, różnej   granulacji (do usuwania żelaza i głębokiej filtracji wody).

» Dysze   filtracyjne

» Dolomit   prażony.

» Badań technologicznych i jakościowych wód i ścieków.

» Projektowania i budowy instalacji uzdatniania wody dla   celów komunalnych (instalacji wiejskich i miejskich).

» Modernizacji pracujących nieefektywnie instalacji,   szczególnie w zakresie ponadnormatywnych zawartości żelaza i MANGANU w wodzie.

» Opracowywania technologii uzdatniania wód, a w   szczególności:
• dla wody do picia,
• dla celów ciepłowniczych i kotłowych,
• dla celów specjalnych:
- dla   medycyny,
- dla przemysłu elektronicznego, itp.

» Opracowywania technologii uzdatniania wód   wymagających usuwania zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia   takich jak:
• pestycydy,
• zanieczyszczenia organiczne,
• MANGANU, itp.

» Wykonywania operatów wodno-prawnych.

» Rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki   wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych i wodociągach łącznie z   uregulowaniami prawnymi.

www.ecopol.pl

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

ECOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres: Dębostrów 50, 72-015 Police

Nr telefonu: 913178301 Skopiuj

Faks: 913178140 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: biuro@ecopol.pl Skopiuj
WWW: www.ecopol.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...