Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2020-09-22
Wdrożenie GIS w przedsiębiorstwie wod-kan
Wdrożenie GIS w ofercie WES
Zasięg:
krajowy

Wdrażamy GIS w przedsiębiorstwach wod-kan w całej Polsce

GIS (Geographic Information System) jest systemem służącym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji informacji przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi.

Systemy GIS znajdują zastosowanie również w branży wod-kan. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne jako element infrastruktury aglomeracji miejskich podlegają zasadom gromadzenia i analizy danych typowym dla systemów geoinformacyjnych. Każdy element sieci może być opisany poprzez przyjęty model danych współrzędnymi geograficznymi (dane lokalizacyjne) i atrybuty istotne z punktu widzenia działań projektowych i eksploatacyjnych (dane nieprzestrzenne).

Funkcjonalności naszych wdrożeń w obszarze GIS:

• zbieranie danych z wielu źródeł i integrację ich w systemie GIS
• tworzenie baz danych pozwalających na magazynowanie i przetwarzanie a także wizualizację danych
• obróbka i analiza oraz wizualizacja danych przestrzennych
• digitalizacja podkładów rastrowych
• wizualizację danych pomiarowych
• szereg innych modułów

Rozszerzone funkcjonalności w oparciu o współpracę partnerską 
• moduł bilingowy
• moduł mobilny GIS
• moduł SCADA
• moduł model matematyczny sieci wodociągowej
• moduł model matematyczny sieci kanalizacyjnej
• moduł awarii/dyspozytornia
• szereg innych modułów

Posiadamy doświadczenie w pracy z oprogramowaniem opensource (QGIS)
i komercyjnym (eKartAnalyst) dla złożonych projektów we współpracy z KartGIS – naszym partnerem w złożonych przedsięwzięciach.

Integrujemy GIS z modelem hydraulicznym sieci, SCADA i eBOK.

Firma

WES ׀ Water Energy Systems

Sebastian Gidaszewski
Nr telefonu: 517174059 Pokaż numer
Adres e-mail: s.gidaszewski@wes.info.pl
WWW: wes.info.pl/produkty-i-rozwiazania/woda

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...