Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
  • Wiadomość
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2017-10-07   |  Ostatnia aktualizacja: 2017-10-07

Po trzech latach odbył się kolejny Kongres Wodociągowców Polskich

Moderatorem I dnia Kongresu był Tomasz Kammel
Moderatorem I dnia Kongresu był Tomasz Kammel

28-29 września Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie" zorganizowała w Warszawie VII edycję Kongresu Wodociągowców Polskich. Impreza ta odbywa się co trzy lata, co oznacza, że pierwsza edycja miała miejsce już 21 lat temu. W Kongresie wzięło udział prawie 300 przedstawicieli branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Tegoroczny kongres zbiegł się z 25. rocznicą powstania IGWP. Jubileusz stał się okazją do wspomnień i podsumowań działalności tej zasłużonej instytucji. "Te 25 lat - mówił Przewodniczący Rady Izby, dr Tadeusz Rzepecki - to z pewnością czas wykorzystanej szansy Powiedziałbym, że nie tylko był to ogromny postęp, ale przez 25 lat w sektorze gospodarki wodno-ściekowej dokonała się rewolucja. Wydaje mi się, że w żadnej dziedzinie życia gospodarczego w Polsce nie zrobiono tak wiele. (...) Życzyłbym Państwu, aby następne 25 lat było równie dobre, jak te, które właśnie świętujemy."

Doradca Prezydenta RP Andrzej Sokala odczytał list do Andrzeja Dudy skierowany do wodociągowców: "Jesteśmy świadomi ograniczoności zasobów naturalnych - napisał Prezydent. Racjonalna, zrównoważona gospodarka wodami to zadanie wyjątkowo doniosłe. Polscy wodociągowcy mogą być dumni ze swoich osiągnięć. Infrastruktura wodociągowo-ściekowa jest szczególnie dobrym przykładem udanych, ambitnych inwestycji."

W trakcie Kongresu uhonorowano osoby, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju sektora wod-kan. Srebrny Medal za "długoletnią służbę" otrzymał Janusz Dawidziak, prezes spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Członek Rady IGWP. Ponadto wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz medale dla osób zasłużonych IGWP.

Choć wspomnienia i podsumowania stanowiły wyjątkowo ważny punkt tegorocznego Kongresu, to jednak nie zabrakło także refleksji nad przyszłością branży. Komisja Wniosków Kongresowych przełożyła wypowiedzi wszystkich uczestników dyskusji na następujące zadania do zrealizowania w okresie następnych trzech lat:

• Izba powinna podejmować wysiłki na rzecz aktywnego uczestnictwa przedstawicieli przedsiębiorstw w konsultacjach nowych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy branżowej i przepisów wykonawczych.
• W ramach swej działalności, przy wykorzystaniu mechanizmów współpracy z administracją państwową i samorządową, Izba podejmować będzie kampanie przygotowujące przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do zakończenia perspektywy finansowania rozwoju ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
• W związku ze zwiększającym się poziomem zaangażowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kwestie gospodarowania wodami opadowym, Izba prowadzić będzie działania wspierające swych członków w tym zakresie
• Izba prowadzić będzie działania lobbingowe na rzecz zwiększenie ilości środków finansowych przeznaczanych na dofinansowanie ochrony środowiska poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnych, modernizacji oczyszczalni itp.
• Ważnym zadaniem dla Izby będzie podejmowanie systematycznych działań w kierunku konsolidacji środowiska, co będzie mieć szczególne znaczenie w związku ze zmianami systemu prawnego warunkującymi działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i koniecznością reprezentowania interesów całej branży.
• Izba zainicjuje podjęcie publicznej debaty, w tym z udziałem Ministerstwo Środowiska, JST, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na temat proponowanych zmian legislacyjnych, celem wypracowania systemu prawa, zabezpieczającego interesy wszystkich interesariuszy – odbiorcom, branży, samorządom i ochronie środowiska.

Ponadto uznano, że Izba powinna podjąć negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie zapisów nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczących objęcia ustawą wszystkich podmiotów, wypracowania kryteriów obniżania ceny oraz zabezpieczenia przed inflacyjnego przyrostem ceny.

(mk)

Kategoria wiadomości:
Z życia branży
Źródło:
igwp.org.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.

Twój komentarz :

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe