Powrót do listy komunikatów Dodano: 2020-07-02   |  Ostatnia aktualizacja: 2020-07-02
Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów przemysłowych i hal produkcyjnych
Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów przemysłowych i hal produkcyjnych

Zasady zabezpieczania przeciwpożarowego obiektów zawarte są w przepisach Prawa budowlanego. Dotyczą one także budynków przemysłowych i hal produkcyjnych. W ich przypadku kluczowe znaczenie ma ochrona przeciwpożarowa mienia i prowadzonej działalności, a także zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji dla pracowników. W tym celu konieczne jest zastosowanie specjalnych zabezpieczeń konstrukcyjno-budowlanych.

 

Wymagania przeciwpożarowe

Budynki przemysłowe i hale produkcyjne zaliczają się do obiektów wielkokubaturowych. Istnieją pewne podstawowe parametry określające wymagania przeciwpożarowe dla tych konstrukcji. Dotyczy to przede wszystkim gęstości obciążenia ogniowego, czyli energii powstałej podczas spalania materiałów w danej strefie pożarowej. Nie bez znaczenia pozostaje liczba kondygnacji oraz powierzchnia budynku, a także poziom zagrożenia wybuchem. Na podstawie wszystkich tych parametrów ustalana jest klasa odporności pożarowej i ogniowej elementów obiektu. Klasyfikacja ta określa wymagania odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku, w tym głównej konstrukcji nośnej, konstrukcji dachu, stropów, pokrycia dachowego oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

foto1(2).jpg

Zagrożenia pożarowe

W obiektach przemysłowych i na halach produkcyjnych występuje szczególnie wysokie zagrożenie pożarowe. Wynika to z obecności wielu specyficznych czynników. Dotyczy to zwłaszcza ilości i sposobu składowania masy materiałowej, na którą z reguły składają się znaczne ilości papieru, tektury, wełny polietylenowej, palet czy wełny drzewnej. Materiały te lokalizowane są wewnątrz pomieszczeń magazynowych lub pod ścianami, co dodatkowo podnosi ryzyko. Do niekorzystnych czynników może należeć lokalizacja budynków i placów składowych, palna konstrukcja obiektów czy też ich zbyt duża powierzchnia oraz objętość. Zagrożenie pożarowe wzrasta w przypadku braku zachowania zasad ostrożności obchodzenia się z ogniem, braku nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów czy niesprawności urządzeń alarmowych i gaśniczych.

Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

Do głównych przyczyn powstawania pożarów w obiektach przemysłowych i na halach produkcyjnych należy przechowywanie łatwopalnych kwasów, cieczy i gazów w pomieszczeniach niedostatecznie do tego przystosowanych. Problemem jest także nadmiar materiałów składowanych na jednostkę powierzchni oraz brak porządku. Do przyczyn powstawania pożarów i rozprzestrzeniania się ich w obiekcie zaliczyć można również zastawianie dojść, przestrzeni komunikacyjnych czy dróg dojazdowych, co znacząco utrudnia dostęp do źródła ognia.

 

Sposoby zabezpieczania przeciwpożarowego obiektu

Dla obiektów przemysłowych i hal produkcyjnych określa się dopuszczalne wielkości stref pożarowych, w zależności od oceny zagrożenia wybuchem oraz przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego. Sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa jest zainstalowanie stałych, samoczynnych urządzeń gaśniczych oraz oddymiających. Wielkość stref pożarowych podnosi także zastosowanie w konstrukcji obiektu elementów nierozprzestrzeniających ognia. Podstawowe systemy przeciwpożarowe to instalacje tryskaczowe i oddymiające, które powinny uruchamiać się niezależnie i samoczynnie. Ich działanie uzależnione jest od temperatury.

foto2(1).jpg

 

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa

Warto pamiętać, że kryteria zabezpieczeń przeciwpożarowych to nie tylko przepisy, ale również wymagania firm ubezpieczeniowych. W dużym stopniu to one decydują o zastosowaniu określonych rozwiązań, takich jak chociażby montaż tryskaczy. Skuteczne metody zabezpieczania przeciwpożarowego oferuje współczesna alpinistyka przemysłowa. Zastosowanie odpowiednich technik dostępu liniowego pozwala na montaż ppoż. instalacji w trudno dostępnych miejscach, które ze względu na specyficzną infrastrukturę obiektu mogą uniemożliwić skorzystanie z podnośnika. Prace wysokościowe w zakresie montażu instalacji ppoż. realizuje firma alpinistyczna Teton, więcej informacji znajdą Państwo na http://www.teton.pl/montaz-instalacji-ppoz. Jej pracownicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu tras instalacji, realizacji prób szczelności czy zapewnianiu wsparcia przy rozruchu.

 

Kategoria komunikatu:

Inne

Źródło:
teton.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także