Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2015-07-30
Automatyka i sterowanie w gospodarce wodnej

Obszar zastosowań sterowników jest obecnie bardzo rozległy. Sterowniki PLC pracują w pojedynczych maszynach (jak wtryskarki, obrabiarki, maszyny pakujące i wiele innych), w rozbudowanych i rozproszonych instalacjach infrastrukturalnych (jak sieci wodno-kanalizacyjne czy ciepłownicze), w morskich systemach automatyki, a także systemach usługowych (obsługa wind, systemów klimatyzacji i bezpieczeństwa w budynkach itd.) i wielu innych. W naszych rozważaniach skupimy się na sterownikach stosowanych w aplikacjach sektora wod-kan.

Sterowniki_programowalne_SAIA_SBC_PCD1_PCD2_PCD3.jpg
Sterowniki_programowalne_SAIA_SBC_PCD1_PCD2_PCD3.jpg

Najnowsze badania globalnych rynków prognozują, że branża wodociągowo-kanalizacyjna będzie inwestować znaczne środki w inteligentne rozwiązania w zakresie pomiarów, sterowania i komunikacji. Przyczyni się do tego przede wszystkim coraz większe zapotrzebowanie na dostępność sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rosnąca liczba ludzi korzystających z wody pitnej i kanalizacji w miastach. Do inwestycji w technologie automatyki skłaniać będzie także konieczność spełnienia coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych i potrzeba ograniczania strat wody.

Pewność to redundancja

Zakłady infrastrukturalne, do których należą przedsiębiorstwa sektora wod-kan są zmuszone do utrzymania ciągłości procesu technologicznego i zapewnienia, stabilnych i powtarzalnych parametrów procesowych. Doskonałym rozwiązaniem dla nich jest zastosowanie redundantnych systemów sterowania procesami. Tym bardziej, że w automatyce coraz popularniejsza staje się alternatywa dla kosztownych, rozproszonych systemów sterowania DCS, która wykorzystuje nowoczesne sterowniki PLC. W takim systemie sterowniki PLC pracują równolegle, połączone między sobą, z modułami We/Wy oraz innymi urządzeniami systemowymi przez sieć Ethernet

Gospodarka wod-kan to jedna z dziedzin gospodarki, w której pracują się aplikacje krytyczne, wymagające zastosowania specjalnych środków zapobiegających przestojowi pracy instalacji. Dlatego w wielu przedsiębiorstwach sektora stosuje się systemy redundantne (ang. hot standby), gwarantujące utrzymanie ciągłości sterowania i szybkie odtworzenie parametrów pracy urządzeń (w przypadku krótkotrwałej awarii). Termin hot standby, który jest używany wymiennie z pojęciem redundancji, oznacza zastosowanie dwu identycznych systemów sterowania, które pracują jednocześnie: głównego oraz awaryjnego w stanie tzw. czuwania. System pozostający w stanie czuwania przejmuje sterowanie procesem w momencie awarii systemu głównego. Podstawowym celem zastosowania redundantnego systemu sterowania jest zapobieganie przerwom w kluczowych procesach technologicznych.

Systemy redundantne cieszą się coraz większą popularnością wszędzie tam, gdzie wystąpienie najmniejszych przerw w produkcji wiąże się z olbrzymimi stratami czy ryzykiem. W przypadku branży gospodarki wodnej utrata kontroli nad jakością wody to nie tylko problem dla samego zakładu uzdatniania, ale również potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.

Sterowniki PLC, ale jakie?

Praca sterowników jest zazwyczaj ukryta. Zauważamy je, gdy w systemie wydarzy się jakaś awaria. Dlatego ważne jest, by wybrać sterowniki PLC, które wspomagają rozwiązywanie problemów, a nie stanowią ich przyczynę.

Przy zakupie nowych lub modernizacji istniejących systemów sterowania ważna jest długość cyklu życia produktów, a także łatwe w obsłudze pakiety narzędziowe do programowania sterowników. Ważne jest także by sterowniki PLC czy kontrolery PAC były kompatybilne ze wszystkimi rodzinami sterowników producenta, także z tymi, które powstaną w następnych latach. Z punktu widzenia użytkownika zmiana całej generacji hardware'u jest bardzo uciążliwa i kosztowna, jeśli stare i nowe systemy nie są ze sobą kompatybilne, używać trzeba różnych pakietów oprogramowania, a istniejące aplikacje napisać zupełnie od nowa. Komfortowa dla użytkownik jest sytuacja, gdy aplikacje stworzone dla starszej generacji sterowników mogą być przenoszone do nowych urządzeń bez dodatkowej pracy i związanych z tym kosztów.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.sabur.com.pl/wsparcie/najczesciej-zadawane-pytania-faq/ste...

Autor:
SABUR Sp. z o.o.
Dodał:
SABUR Sp. z o.o.

Czytaj także