Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-06-09
Efektywne projektowanie modułowych zbiorników na wodę dzięki bibliotekom Revit Amargo

Jako Amargo uczestniczymy na wielu etapach inwestycji – zarówno w fazie projektowania jak i późniejszej realizacji. W ostatnim czasie pracowaliśmy nad stworzeniem sparametryzowanych bibliotek Revit w zakresie zbiorników AmargTank MultiPower® na wodę. Prace te są wynikiem rozmów z biurami projektowymi i firmami inżynieryjnymi, z którymi na co dzień współpracujemy. Mamy nadzieję, że rozwiązanie w znaczny sposób wpłynie na sprawny przebieg prac projektowych i realizacje inwestycji.


Przedmiotem digitalizacji jest zbiornik modułowy (zapasu wody pitnej i przeciwpożarowy), mający zastosowanie w projektowaniu instalacji wodnych. Biblioteki Revit Amargo niosą korzyści nie tylko dla projektantów, ale także dla firm inżynieryjno-wykonawczych czy samych Inwestorów. Korzystanie z ich potencjału sprawi, że proces projektowania oraz realizacji instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych ze zbiornikiem na wodę według wytycznych Inwestora i zgodnie z możliwościami technicznymi będzie jeszcze bardziej efektywny.


Plików bibliotek można używać ograniczając się do typowej funkcjonalności programu Autodesk Revit®. Stanowią one wówczas solidną składową projektu odpowiadającą specyfice rynku. Materiały dostępne na portalu zawierają szereg funkcji analitycznych i mechanizmów skracających czas lub wręcz umożliwiających czynności niedostępne w podstawowej wersji programu. Dzięki dużemu naciskowi położonemu na standaryzację i wzajemną kompatybilność elementów bibliotecznych raz przygotowana dokumentacja w oparciu o materiały z bibliotek stanowi gotową bazę dla kolejnych etapów realizacji inwestycji.

 

Modele zbiorników modułowych AmargTank MultiPower z myślą o projektantach instalacji sanitarnych i pożarowych, firmach inżynieryjno-wykonawczych i Inwestorach


W projektowaniu modułowych zbiorników na wodę szczególnie ważna jest specyfika konstrukcji, w której wykorzystuje się żebrowane płyty sandwichowe. Ściany zbiornika oraz wzmocnienia wewnętrzne z uwagi na grubość płyt wpływają na pojemność – korzystając z bibliotek projektanci unikną niedoszacowania wymiarów zbiornika w ograniczonej kubaturze pomieszczenia. To z kolei ograniczy ryzyko zmian projektowych. Dzięki bibliotekom biura projektowe będą mogły wykorzystywać w swoich opracowaniach komplet informacji, jak również wizualizacje prezentujące warianty wykonania zbiornika.

Wszystkie dane zebrane dzięki bibliotekom usprawnią na kolejnych etapach wycenę zbiornika na wodę u producenta oraz określenia harmonogramu prac. To w znaczny sposób zminimalizuje czas, jaki firmy wykonawcze/inżynieryjne muszą przeznaczać na poszukiwania dostawcy lub podwykonawcy, który spełni wytyczne projektu.

Ale to nie wszystko. Z bibliotek Revit Amargo mogą korzystać także Inwestorzy. Informacje, jakie uwzględniają modele zbiorników niosą Inwestorom wiedzę nt. projektu na każdym etapie procesu. To także pomocne rozwiązanie w przypadkach, gdy dopiero trwa analiza planów inwestycyjnych, rozpatrywanie możliwych koncepcji. Modelowanie wariantów wewnętrznych zbiorników na wodę pitną i przeciwpożarową bez angażowania firm zewnętrznych pozwoli sprawdzić potencjalny efekt końcowy.

 

Zbiorniki modułowe z bibliotek Revit – czego możesz się spodziewać?


W opracowanym pakiecie bibliotek dostępne są cztery warianty zbiornika modułowego typu AmargTank MultiPower. Są to oddzielne pliki rodzin Revit, które różnią się przeznaczeniem oraz płaszczyzną usytuowania króćca napełniania:

  • zbiornik Amargo modułowy wody pitnej napełnienie boczne,
  • zbiornik Amargo modułowy wody pitnej napełnienie górne,
  • zbiornik Amargo modułowy przeciwpożarowy napełnienie boczne,
  • zbiornik Amargo modułowy przeciwpożarowy napełnienie górne.

Do dyspozycji projektantów oddany został szereg czytelnie nazwanych parametrów umożliwiających konfigurację zbiornika, króćców i akcesoriów. Dla ułatwienia projektowania wymodelowana została także wirtualna przestrzeń niezbędna do wykonania montażu oraz okresowego serwisu.

Wykorzystując gotowe biblioteki Revit Amargo można zaprojektować zbiornik o wymiarach standardowych rzędu:

  • długość: zakres 1000÷5000 mm,
  • szerokość: zakres 1000÷5000 mm,
  • wysokość: zakres 1500÷2600 mm.

Inne wymiary i kombinacje (np. nieregularny kształt) są możliwe do zrealizowanie po konsultacji z naszymi specjalistami.

Użytkownicy bibliotek Revit Amargo mają możliwość intuicyjnej konfiguracji rozwiązania i modelowania różnych wariantów w zależności od potrzeb inwestycyjnych. Dodatkowe generowanie czytelnych zestawień materiałowych będzie przydatne w dokumentacjach projektowych, wytycznych branżowych, ksiąg przedmiarów czy zamówieniach handlowych.

Więcej informacji praktycznych uzyskasz na stronie bibliotek oraz z instrukcji użytkownika, która jest dostępna po pobraniu plików bibliotek.

Więcej o bibliotekach Rebit zbiorników modułowych na wodę: www.amargo.pl/revit

 

Źródło:
www.amargo.pl/optymalizacja-w-projektowaniu-zbiornikow-na-wode-wprowadzamy-biblioteki-revit/
Dodał:
AMARGO Spółka z o. o. Sp. k.

Czytaj także