Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-05-29
KASANDRA - bazodanowy system zdalnego dostępu dla sterowników FRISKO

System KASANDRA dedykowany jest dla firm, które zarządzają obiektami pracującymi w oparciu o automatykę firmy FRISKO. System umożliwia zdalny dostęp oraz monitoring obiektów za pośrednictwem internetu. W ramach systemu rejestrowane są w bazie danych wybrane parametry pracy obiektu, m.in. stany wyjść i wejść lub zdarzenia związane z tymi stanami, nastawy i parametry pracy sterowników. Parametry mogą być rejestrowane cyklicznie z określonym interwałem czasowym lub nieregularnie, tylko w przypadku zmiany swojej wartości. Obsługa instalacji odbywa się z poziomu strony WWW co daje możliwość podglądu pracy obiektu praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Dostęp do aplikacji umieszczonej na WWW chroniony jest hasłem i wymaga wcześniejszego zarejestrowania użytkownika w systemie. Zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu, w zależności od przydzielonych przez administratora systemu uprawnień, mogą:
 przeglądać podstawowe parametry pracy wybranego obiektu,
 przeglądać wszystkie (podstawowe i serwisowe) parametry pracy wybranego obiektu,
 zmieniać podstawowe parametry pracy wybranego obiektu,
 zmieniać wszystkie parametry pracy wybranego obiektu,
 przeglądać w trybie on-line w formie graficznej stan pracy obiektu,
 przeglądać historię zarejestrowanych parametrów pracy obiektu w formie wykresów,
 zapisywać dane do plików CSV obsługiwanych przez popularne arkusze kalkulacyjne,
 drukować wykresy z danymi.

Rozwiązania zaimplementowane w systemie pozwalają na udostępnienie zdalnego dostępu do obiektu serwisowi firmowemu jak i końcowemu użytkownikowi instalacji.

Każdy obiekt podłączony do systemu monitorowany jest pod kątem poprawności pracy obiektu a także samego sterownika nim zarządzającego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system KASANDRA umożliwia automatyczne generowanie alarmowych wiadomości e-mail przesyłanych na dwa, przypisane do danego obiektu, konta pocztowe. Mogą być to konta np. serwisu firmowego i użytkownika obiektu. Możliwe jest też generowanie wiadomości typu SMS, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami abonamentowymi za utrzymanie bramki SMS.

Komunikacja w systemie realizowana jest za pośrednictwem internetu. Każdy sterownik (obiekt) zarejestrowany w systemie musi być podłączony do internetu za pomocą modułu ethernetowego ze specjalnym oprogramowaniem realizującym funkcję klienta głównego serwera KASANDRY oraz konwertera LAN/RS232. Rozwiązanie jest bardzo elastyczne i sprawia, że nie są wymagane stałe adresy IP obiektów, przekierowania portów na routerach itp. Sterowniki serii MR208, MR210 oraz S20 mogą zostać wyposażone w wbudowany moduł ethernetowy. Do podłączenia pozostałych sterowników wymagany jest zewnętrzny moduł ethernetowy typu DS1206.

W skład systemu KASANDRA wchodzą:
 Aplikacja LOGSERWER stanowiąca główny serwer sterowników. Aplikacja pozwala na archiwizację danych zebranych od podłączonych do systemu sterowników. Aplikacja umożliwia przetwarzanie danych tylko typu REJESTR. Dane typu FLAGA nie mogą być odczytywane i zapisywane przez aplikację. Dodatkowo serwer realizuje funkcję monitoringu poprawności pracy sterowników podłączonych do systemu. Wykrycie sytuacji alarmowej powoduje automatyczne wygenerowanie wiadomości e-mail na dwa konta pocztowe np. serwisu i użytkownika. Aplikacja musi być zainstalowana na serwerze z zaimplementowaną JAVĄ wersja JRE 1.6.0_07 i ze stałym zewnętrznym adresem IP.
 Serwer bazy danych PostgreSQL wersja 8.4. Aplikacja jest darmowa i nie stanowi przedmiotu oferty. Aplikacja powinna być zainstalowana na oddzielnym serwerze o dużej wydajności ze stałym adresem IP. Przy małej ilości sterowników, PostgreSQL i LOGSERWER mogą być zainstalowane na jednym serwerze.
 Aplikacja wizualizacji i zdalnego dostępu, wyświetlana z poziomu strony WWW, umieszczona na serwerze WWW. Wizualizacja pracy obiektu może być statyczna (na ekranie wyświetlany jest schemat instalacji z naniesionymi sygnałami wejściowymi, np. temperatury) lub dynamiczna (na ekranie wyświetlany jest schemat instalacji w postaci aktywnych jej elementów np. obracające się pompy, przestawione zawory). Szczegółowy kształt aplikacji ustalany jest indywidualnie zależnie od typów obsługiwanych obiektów. W systemie KASANDRA może być zainstalowanych kilka różnych aplikacji wizualizacji dostosowanych do obiektów różnego typu. Do poprawnej pracy aplikacji wymagana jest zainstalowana na komputerze użytkownika JAVA JRE 1.6.0_07.
 Sterowniki FRISKO przyłączone do sieci za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Autor:
frisko24.pl
Dodał:
frisko24.pl

Czytaj także