Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2015-07-13
Pełna kontrola procesów technologicznych dzięki platformom SCADA

 

Oczyszczalnia_sciekow_SBC_Systemy_SCADA_.png

Systemy SCADA pozwalają na pełną kontrolę procesów technologicznych w różnego typu obiektach, w tym infrastrukturalnych i gospodarce wodno-ściekowej. Woda to jeden z najcenniejszych surowców naturalnych, a jednocześnie produkt podlegający surowym wymaganiom na etapie produkcji i przetwarzania. Właściwie dobrana automatyka całych procesów uzdatniania lub oczyszczania wody gwarantuje zapewnienie pożądanych parametrów fizykochemicznych wody i ciągłość jej dostaw.

Systemy SCADA w gospodarce wodnej

Systemy SCADA zbierają, przetwarzają i prezentują wszystkie najważniejsze parametry pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obiektów technologicznych i ich wyposażenia w czasie rzeczywistym. Rejestrują w sposób ciągły parametry m.in. takie jak: ciśnienie, poziom i szybkość przepływu i odczyty mierników objętości. Umożliwiają także zaawansowaną analizę kosztów zużycia energii i innych mediów.

Technologie webowe i zdalna komunikacja

Specyficzną cechą obiektów wodno-ściekowych jest ich rozproszenie na znacznych obszarach, którego efektem jest konieczność lokalnego i zdalnego dostępu do aplikacji. Interfejs webowy zaimplementowany w systemy SCADA umożliwia realizację nadzoru i kontroli aplikacji z każdego miejsca i o każdej porze poprzez połączenie internetowe. Do wyświetlania aplikacji webowej zawierającej panel sterowania, wykresy czy wykaz danych i zdarzeń nie jest wymagane żadne specjalistyczne oprogramowanie, wystarczy zwykła przeglądarka WWW.

Interfejs webowy platformy Control Maestro umożliwia wyświetlanie wielu okien aplikacji (alarmy, wykresy, obrazy lub maski, analizy itp.) w jednym oknie przeglądarki i swobodne ich aranżowanie, co daje niespotykany komfort zdalnej eksploatacji. Zapewnia także automatyczne skalowanie grafik do ustawień przeglądarki i szerokie możliwości tworzenia różnego typu obrazów i nawigacji pomiędzy nimi. Pulpit Web jest w pełni konfigurowalny i przyjazny użytkownikowi. Bazuje na technologii Java, działając na różnych przeglądarkach. Zdalne poczynania użytkownika są rejestrowane, dzięki czemu można prześledzić nie tylko historię aktywności lokalnych, lecz także zdalnych. Do transferu danych pomiędzy klientem a serwerem używany jest bezpieczny, kodowany protokół, który jednocześnie pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przepustowości i zmniejszenie obciążenia sieci. ControlMaestro przystosowany jest także do obsługi zmianowej pracy służb serwisowych. Odpowiednie ustawienia zapewniają sprawne przesyłanie alarmów (w postaci e-maili czy sms-ów) właściwym pracownikom wg ustalonych harmonogramów pracy.

Wydajne prace inżynierskie

Oprogramownie_ControlMaestro_Systemy_SCADA_logo.jpg

ControlMaestro ułatwia projektantom aplikacji SCADA efektywne projektowanie, przenośność i powielanie oraz utrzymanie i rozbudowę aplikacji. Zastosowanie zorientowanego obiektowo podejścia do tworzenia aplikacji zwiększa wydajność prac inżynierskich, ponieważ wykorzystując rzeczywiste interakcje pomiędzy obiektami, urządzeniami i procesami, programista unika monotonnych, pracochłonnych i podatnych na błędy czynności. Dzięki obiektowej strukturze projektant systemu tworzy aplikację w bardziej intuicyjny, prosty i szybki sposób, a użytkownik końcowy zyskuje aplikację, po której łatwiej się poruszać, z przyjaznym dostępem do poszukiwanych informacji. Obiektowo zorientowana struktura pozwala tworzyć całe biblioteki w pełni edytowalnych obiektów i wykorzystywać je także w innych projektach. Zdefiniowane obiekty można eksportować w postaci plików XML.

Modułowa architektura pakietu ControlMaestro pozwala na dopasowanie poszczególnych usług (modułów) i aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Środowisko oferuje także narzędzia umożliwiające bezproblemową integrację platformy SCADA z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej na ten temat na stronie:
https://www.sabur.com.pl/nasza-oferta/oprogramowanie/controlmaestro/

Autor:
SABUR Sp. z o.o.
Dodał:
SABUR Sp. z o.o.

Czytaj także