Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-08-17
Personalny Asystent Bezpieczeństwa i Lokalizacji Osób - P.A.B.L.O.

Wspomaganie bezpieczeństwa i zwiększenie produktywności

Bezpieczeństwo w przemyśle

Lokalizacja i bezpieczeństwo osób są nieodzownym elementem każdego większego zakładu, gdzie istnieje ryzyko wypadku losowego - nie tylko przez wysokie zapylenie, spadające części i odpryski materiałów, niebezpieczne substancje i opary - ale również w przypadku nieoczekiwanych problemów zdrowotnych, jak zawał serca lub udar. Zakłady przemysłowe często nie są wyposażone w żaden system, który jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo na terenie zakładu, nie mówiąc już o pracowniku, skazanym na pracę samotnie, bardzo często bez ciągłego nadzoru. Zwykle łączność na zakładach, sprowadza się to do systemu łączności telefonicznej i/lub nagłośnieniowej, jednak takie rozwiązanie w hałaśliwych i dużych środowiskach, może okazać się niewystarczające, a w przypadku wspomnianego problemu zdrowotnego, może doprowadzić nawet do śmierci pracownika, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Często również można spotkać się z bezgranicznym zaufaniem technologiom bezprzewodowym, jednak wymagają one szczególnej uwagi przy implementacji, aby objąć zasięgiem cały obszar i nie skazać się na rozwiązanie, zależne od zewnętrznych czynników i firm.

 

P.A.B.L.O. radiotelefon
P.A.B.L.O. radiotelefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemy łączności przemysłowej

Aktualnie systemy łączności dla przemysłu rozwijają się, aby zapewnić spersonalizowaną i globalną komunikację dla personelu uczestniczącego w procesach produkcyjnych i technologicznych w zakładach produkcyjnych, usługowych. Odpowiednio dobrane rozwiązania przyczyniają się do podniesienia wydajności, ograniczenia czasu przestoju np. linii produkcyjnych, umożliwią szybkie podejmowanie decyzji. Ponadto przemysłowe systemy łączności rozwijają się w obszarach, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu (chodzi tu o personel własny zakładu oraz osoby nie będące pracownikami danej firm np. pracownicy firm zewnętrznych). Dodatkowo należy odnotować stały rozwój ww. systemów dla obszarów, dla jakich zostały zaprojektowane, a więc dla trudnych warunków użytkowania, spotykanych w przemyśle, takich, jak hałas, zapylenie, strefy zagrożone wybuchem, czy też strefy sterylne (clean room). Dodatkowym czynnikiem, jaki należy tu uwzględnić, to rozległość zakładu pracy oraz występowanie konstrukcji metalowych i zakłóceń przemysłowych.

Dostępne technologie

Dostępne rozwiązania zwykle bazują na wykrywaniu przechyłu i bezruchu oraz dostępnym na terminalach przycisku alarmowym, przekazując alarm do jednostki centralnej wykorzystywanego systemu. Osoba nadzorująca natychmiast powiadamia odpowiednie służby, aby niezwłocznie udzieliły pomocy. Jednak czy takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w każdym większym zakładzie produkcyjnym lub magazynowym? Czy zakład jest przygotowany na każdą ewentualność? Większość nie zdaje sobie sprawy, że w parze z bezpieczeństwem, przez zastosowanie odpowiedniego systemu łączności i wizualizacji lokalizacji, może iść również kontrola jakości, zwiększenie produktywności, oraz nadzór nad stanem maszyn.

 

P.A.B.L.O. wypadek
P.A.B.L.O. wypadek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.B.L.O. - Personalny Asystent Bezpieczeństwa i Lokalizacji Osób

Głównym powodem, który przyczynił się do powstania prezentowanego rozwiązania, była potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym swoje prace samotnie, często w niebezpiecznych warunkach. Wynikiem prac nad rozwiązaniem problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i zwiększenia wydajności pracowników jest Lone Worker System. Program ten, wraz z odpowiednią infrastrukturą sprzętową, zapewnia możliwość ciągłego nadzoru oraz łączności pracowników z dyspozytorem, informując niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach oraz o ich lokalizacji na danym obiekcie. Całość zintegrowana z systemem stacjonarnych urządzeń interkomowych, zapewnia nowy wymiar łączności. Osoby nie posiadające radiotelefonów, z łatwością mogą użytkować przydzielone kanały radiowe, wykorzystując tzw. "Call Point'y", które rozmieszczone są w strategicznych miejscach zakładu. Odpowiednie zaprojektowanie takiego systemu, pozwala na wdrożenie pełnej funkcjonalności stosunkowo niewielkim kosztem, czego efektem będzie pełna kontrola nad produktywnością i bezpieczeństwem pracowników.

Pełna kontrola nad zakładem

Połączenie funkcjonalności interkomów z technologią łączności radiowej DMR oraz z programem wizualizacji umożliwia sprawną oraz niezawodną komunikację w sytuacjach krytycznych. Ponadto system umożliwia szybsze rozpoczęcie poszukiwań osoby wywołującej alarm, reprezentując wizualnie ostatnią znaną lokalizację pracownika, co umożliwia tym samym szybkie podjęcie pomocy poszkodowanemu, poprzez znaczące zawężenie obszaru poszukiwań. Aplikacja wizualizacyjna systemu P.A.B.L.O. zapewnia możliwość monitorowania lokalizacji pracowników oraz sprawdzanie historii odwiedzin, ustawienie alarmów informujących o tym, że dane miejsce nie było dawno odwiedzone. Ponadto alarmy z radiotelefonów informują kto i w jakim miejscu potrzebuje pomocy (wspomniany przechył i bezruch, wciśnięcie przycisku alarmowego). Dyspozytor za pomocą biurkowej stacji interkomowej może bezpośrednio poinformować odpowiednie osoby lub służby o zaistniałej sytuacji.

 

P.A.B.L.O. wizualizacja
P.A.B.L.O. wizualizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracja, integracja, integracja...

To zagadnienie nieraz spędza sen z powiek niejednemu projektantowi, na szczęście z pomocą przychodzi wszechobecny standard Ethernet, umożliwiający przede wszystkim skorzystanie z lokalnej sieci strukturalnej. Wszechstronność i uniwersalność urządzeń IP, również pracujących w standardzie SIP, stwarzają nieograniczone wręcz możliwości integracji urządzeń, systemów, funkcjonalności w jeden, uniwersalny i kompletny system, którego koszt zwraca się z relatywnie krótkim czasie.

Podsumowanie

Temat łączności i lokalizacji bardzo często jest bagatelizowany i sprowadzany do zawodnych rozwiązań - warto rozważyć implementację systemu, który w dłuższej perspektywie zapewni duże oszczędności, oraz okaże się niezawodnym towarzyszem każdego pracownika.

 

Szczegóły o systemie P.A.B.L.O.

Autor:
Krzysztof Skarbecki
Źródło:
Novatel
Dodał:
Signaltech Sp. z o.o.

Czytaj także