empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2007-12-18
Poprawa jakości wody w Białymstoku
Projekt "Poprawa jakości wody w Białymstoku" kompleksowo obejmuje inwestycje i modernizacje z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Koszt realizacji (18 316 tys. euro) współfinansowany jest w 56 procentach przez unijny Fundusz Spójności, który po wstąpieniu Polski do UE przejął zobowiązania przedakcesyjnego funduszu ISPA.W skład Projektu wchodzą cztery zadania:

1. Budynek ozonowania wstępnego w SUW Jurowce (zadanie zakończone)

Zadanie polegało na modernizacji układu technologicznego uzdatniania wody podziemnej przez wprowadzenie ozonowania wstępnego w miejsce dotychczasowego napowietrzania, na docelową wydajność 42 tys. m3/dobę.

W efekcie poprawiły się parametry fizykochemiczne i organoleptyczne uzdatnionej wody. Budynek ozonowania o częściowo podziemnej konstrukcji mieści m.in. halę ozonatorów i mieszaczy oraz komory zrzutu piany i osadu.

Po obu stronach obiektu symetrycznie rozmieszczono dwie zamknięte, dwudzielne komory kontaktowe o cylindrycznym kształcie. Ozonowanie wstępne zachodzi w dwóch ciągach technologicznych. Produkcja ozonu, stosowanego w procesie, odbywa się na bazie ciekłego tlenu.2. Budynek ozonowania pośredniego oraz filtrów węglowych w SUW Wasilków-Pietrasze
(zadanie zakończone)

Istotą przedsięwzięcia jest rozbudowa układu technologicznego wody powierzchniowo - infiltracyjnej o ozonowanie pośrednie i filtrację na filtrach węglowych, na docelową wydajność 51 tys. m3/dobę. Modernizacja wpłynęła na poprawę właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych wody. W budynku ozonowania pośredniego i filtrów węglowych znajdują się m.in. instalacje dozujące ozon do wody, układ destrukcji ozonu, dwudzielna komora kontaktowa, cztery komory filtrów węglowych, pompownia i zbiornik wody czystej, pompownia i zbiornik popłuczyn.

3. Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku

To zadanie polega na unowocześnieniu i rozbudowie węzła gazowo-osadowego w układzie technologicznym oczyszczalni o wydajności 100 tys. m3/dobę. Ma ono największy zakres w całym projekcie.Prace obejmują:
 • modernizację komór fermentacyjnych w zakresie mieszania i ogrzewania (na zdjęciu obok);

 • budowę stacji agregatów prądotwórczych;

 • budowę instalacji suszenia i granulacji osadów ściekowych (zdjęcie poniżej).
Wielostronny efekt ekologiczny tego zadania to:
 • głęboka stabilizacja osadu w procesie fermentacji;

 • ok. trzykrotna redukcja objętości osadów ściekowych w miejscu ich powstawania (termiczne suszenie zwiększy zawartość suchej masy do ok. 90%);

 • polepszenie konsystencji osadu (z mazistej w formę wysuszonych granulek);

 • higienizacja osadów ściekowych;

 • większy zakres przyrodniczego zagospodarowania osadów (ograniczenie wywozu na składowiska odpadów, zgodnie z aktualnie wdrażanym prawem UE);

 • pełne techniczne zastosowanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (w porze letniej niewykorzystane 10-15% gazu dotychczas spalano nieefektywnie w pochodni);

 • zabezpieczenie oczyszczalni w niezależne, awaryjne źródło prądu.

4. Drugi etap modernizacji węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku
(zadanie zakończone)Pierwszy etap Wodociągi Białostockie wykonały samodzielnie w latach 2001 - 2002. Adaptacja części osadników wstępnych na komory predenitryfikacji i defosfatacji oraz wydzielenie w komorach napowietrzania stref nitryfikacji i denitryfikacji, podniosły efektywność usuwania ze ścieków związków biogennych: azotu i fosforu.

Obecne przedsięwzięcie polega na modernizacji komór napowietrzania i osadników wtórnych (na zdjęciu obok).
Cel: poprawa warunków powstawania osadu i efektywniejsza praca urządzeń.

W skład zadania wchodzą:
 • wymiana w osadnikach wtórnych przelewów i deflektorów, wspomagających sedymentację osadu (na zdjęciu obok)
 • wymiana aeratorów w komorach napowietrzania na nowe z wirnikami otwartymi automatyczną regulacją wydajności (w oparciu o ciągły pomiar tlenu rozpuszczonego).
Realizacja zapewni właściwy poziom oczyszczania biologicznego przy rosnących ładunkach zanieczyszczeń ścieków dopływających do oczyszczalni. Lepsza sedymentacja w osadnikach wpłynie korzystnie na okresowe wynoszenie osadów, zmniejszając ilość zawiesin ze związkami biogennymi na odpływie ścieków oczyszczonych.

Krzysztof Kita
Specjalista ds. Informacji
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Autor:
Krzysztof Kita, Specjalista ds. Informacji, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Źródło:
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Dodał:
xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.