Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2012-12-19
Technologie bezwykopowe w branży wod-kan w Polsce

iStock_000009600070XSmall.jpg

Chociaż technologie bezwykopowej renowacji i budowy podziemnej infrastruktury wod-kan obecne są na naszym rynku już od ponad 20 lat, okazuje się, że niekiedy decyzje o ich użyciu lub odrzuceniu podejmowane są nie tylko na podstawie rachunku kosztów i korzyści. Z doświadczeń uczestników tego rynku wynika, że na szali argumentów mogą być stawiane także przyzwyczajenia, na równi z argumentami ekonomicznymi.

Technologie bezodkrywkowe, umożliwiające wykonanie większości prac bez konieczności prowadzenia głębokich wykopów, są szczególnie przydatne na terenach silnie zurbanizowanych. Pozwalają między innymi na remont i budowę rurociągów przy minimalnym wpływie na ruch uliczny oraz w pobliżu fundamentów budowli, gdyż powodują tylko niewielkie osłabienie spoistości gruntu.

Unijny przełom
Bezwykopowe technologie renowacji i budowy rurociągów podziemnych stosowane są w Polsce od lat 90. Jednak popyt na usługi bezwykopowej renowacji i budowy podziemnej infrastruktury wod-kan zaczął rozwijać się intensywnie dopiero w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wówczas przedsiębiorstwa wod-kan uzyskały dostęp do funduszy wsparcia inwestycji w modernizację infrastruktury wodno-ściekowej.

Już w okresie przedakcesyjnym, w latach 2000-2003, krajowi inwestorzy mogli korzystać ze środków unijnych w ramach programu ISPA. W latach 2004-2006 Polska była w tym zakresie beneficjentem Funduszu Spójności.

W latach 2007-2013 inwestycje w infrastrukturę wod-kan są wspierane ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko". To największy program operacyjny w Polsce: jego wartość stanowi 41% łącznej pomocy dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2007-2013, ale jest to także i największy program operacyjny w UE. Zakłada m.in. budowę lub remont 9 tys. km sieci kanalizacyjnej.

Z „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" wynika, że do 2015 r. w naszym kraju zostanie zbudowanych lub odnowionych łącznie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów sieci. W miastach prace te coraz częściej będą realizowane z zastosowaniem technologii bezwykopowych, które pozwalają uniknąć kosztów wynikających z paraliżu komunikacyjnego i innych, np. będących skutkiem uszkodzeń infrastruktury.

Wzrost rynku
Krajowe przedsiębiorstwa wod-kan składały wnioski o dofinansowanie inwestycji od 2000 r., co zaowocowało pierwszym boomem inwestycyjnym w latach 2003-2007. Od 2003 r. wartość rynku na usługi remontowe wykonywane metodami bezwykopowymi dla przedsiębiorstw wod-kan powiększa się nawet o 50-75% rocznie. Najczęściej inwestorzy poszukują wykonawców do dużych projektów, dotyczących długich sieci w dużych miastach.

Wzrost wartości rynku powoduje wzrost liczby usługodawców. Przybywa wykonawców krajowych i zagranicznych, na rynku mają miejsce przekształcenia: krajowe firmy remontowe są włączane do większych, zajmujących się także budową.

Ruch na rynku realizowany jest na drodze przetargów, zamówień z wolnej ręki i zapytań ofertowych. Przetargi mogą być ogłaszane z zastrzeżeniem wykonawstwa metodą bezwykopową lub oferenci określają to w złożonym projekcie techniczno-budowlanym.


Czytaj więc na temat bezwykopowych metod budowy rurociągów:

Metody bezwykopowej budowy rurociągów. Klasyfikacja i dobór metody.

Przeciski pneumatyczne oraz wbijanie rur stalowych w technologiach bezwykopowych.

Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe.

Przeciski hydrauliczne w technologiach bezwykopowych

Mikrotunelowanie - bezwykopowa technologia budowy rurociągów.

Autor:
Monika Lewandowska
Źródło:
xtech.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :