Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2012-12-19
Metody bezwykopowej budowy rurociągów. Klasyfikacja i dobór metody.

Oprac. M. Lewandowska na podst. A. Zwierzchowska,Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Kielce 2006

 

Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych.
Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych.

Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych są przewidziane do stosowania w miastach, gdzie umożliwiają budowę podziemnej sieci infrastrukturalnej, w tym rurociągów wod-kan, bez zakłócania ruchu ulicznego. Pozwala to zapobiegać stratom wynikającym z przepałów, wypadków, stresu i uszkodzeń nieruchomości, powstającym na skutek blokowania dróg podczas robót ulicznych.

Autorką dostępnej w języku polskim klasyfikacji bezwykopowych metod budowy rurociągów podziemnych jest A. Zwierzchowska (Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Kielce 2006). Autorka powołuje się na klasyfikację ISTT (International Society for Trenchless Technology – Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych), przyjętą za powszechnie obowiązującą na świecie.


Klasyfikacja technologii

A. Zwierzchowska wyróżniła następujące grupy bezwykopowych metod budowy rurociągów:

 • przeciski pneumatyczne przebijakiem, tzw. kretem (Impast Moling)

Metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta).

 • pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impast Ramming);

W technologii tej rury stalowe wbija się w grunt przebijakiem umieszczonym w wykopie początkowym, w specjalnym łożu, zwanym również kołyską lub lawetą

 • przewierty sterowane (Guided Boring) oraz wiercenia kierunkowe (Directional Drilling);

Rurociągi wbudowuje się w grunt za pomocą urządzeń wiertniczych wyposażonych w silniki hydrauliczne, wytwarzające momenty obrotowe i siły osiowe niezbędne do wciskania, obracania i uciągu przewodów wiertniczych.

 • przeciski hydrauliczne (Pipe Jacking);

Technologia przecisku hydraulicznego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur osłonowych za pomocą siłowników hydraulicznych.

 • mikroitunelowanie (Microtuneling)

Polega na przecisku pneumatycznym rur przewodowych w ślad za umieszczonym na ich czele urządzeniem zwanym głowicą, które przeciskane drąży tunel.

 

Dobór metody

Wybierając metodę bezwykopowej budowy rurociągów, należy brać pod uwagę:

 • parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnic;
 • charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu;
 • poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej;
 • materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych (np. dla rurociągów PE), co jednakże wiąże się z wyższymi kosztami;
 • pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu;
 • minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu).


Czytaj więc na temat bezwykopowych metod budowy rurociągów:

Technologie bezwykopowe w branży wod-kan w Polsce

Przeciski pneumatyczne oraz wbijanie rur stalowych w technologiach bezwykopowych.

Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe.

Przeciski hydrauliczne w technologiach bezwykopowych

Mikrotunelowanie - bezwykopowa technologia budowy rurociągów.

Autor:
Monika Lewandowska
Źródło:
xtech.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także