empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-08-17
MAK - separator koalescencyjny
MAK - separator koalescencyjny
Producent:
NavoTech

Produkowane przez firmę NavoTech separatory MAK posiadają ważne aprobaty techniczne IOŚ Warszawie o numerach AT/2007-08-0306, AT/2007-08-0307.

ZASTOSOWANIE
Separatory MAK przeznaczone są do wydzielania ze ścieków zawiesin mineralnych edymentujących oraz substancji olejowo - benzynowych, które nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika, kanalizacji lub miejscowych oczyszczalni ścieków. Zależnie od składu fizyko - chemicznego, ilości występowania substancji ropopochodnych w ściekach i wydajności nominalnej separatory znajdują swoje zastosowanie przy oczyszczaniu ścieków deszczowych z odwodnienia ulic i parkingów, przy oczyszczaniu ścieków technologicznych z zakładów przemysłu maszynowego, stacji benzynowych, myjni samochodowych ręcznych i automatycznych, warsztatów naprawczych itd.
Separatory przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych nieprzejezdnych lub w terenach obciążonych ruchem. Separatory mogą także być wykonane jako urządzenia wolnostojące.

ZASADA DZIAŁANIA
Separatory MAK są urządzeniami przepływowymi. Mogą pracować samodzielnie poprzedzone osadnikiem wstępnym lub mogą być zintegrowane z osadnikiem. W pierwszej części separatora zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej piasku i błota. W drugiej części, oprócz działania sił ciężkości wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju nawarstwiają się na powierzchni komórkowych struktur wkładu koalescencyjnego (adsorpcja), gdzie łączą się w coraz większe aglomeraty (koalescencja) i w wyniku grawitacji migrują na powierzchnię, tworząc film olejowy. Separatory standardowo wyposażone są w układy zamykające, które po zgromadzeniu maksymalnej ilości cieczy lekkiej samoczynnie zamykają odpływ separatora zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniu odbiornika. Według zamówienia separatory wyposażone są w obejście hydrauliczne x5 lub x10 przepływu nominalnego.

BUDOWA
Polietylenowe zbiorniki separatorów MAK-II-PE w kształcie walca o osi pionowej - wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN4÷SN8. Proponowane separatory są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

Adres: Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze

Nr telefonu: 032 7771144 Skopiuj

Faks: 032 7771090 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handlowy@navotech.com.pl Skopiuj
WWW: www.navotech.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...