empty
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-08-17
NT-ROT - lokalna oczyszczalnia ścieków
NT-ROT - lokalna oczyszczalnia ścieków
Producent:
NavoTech

ZASTOSOWANIE
Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków typu NT-ROT przeznaczona jest do lokalnego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych jak hotele, szkoły, sanatoria, zaplecze socjalne zakładów produkcyjnych. Jako stopień biologiczny zastosowano w niej niskoobciążone obrotowe złoże tarczowe. Oczyszczalnia NT-ROT znajduje zastosowanie szczególnie tam, gdzie występują duże nierównomierności dopływu ścieków.
Dopływ ścieków od 2,25 m3/d do 30,0 m3/d

BUDOWA
Zbiorniki oczyszczalni wykonane w formie monolitycznych, żelbetowych studni prostopadłościennych (beton C35/45). Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z tworzywa sztucznego PE-HD, PVC, stali konstrukcyjnej i kwasoodpornej OH18N9. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna powierzchni zbiorników dodatkowo zabezpieczona powłokami ochronnymi.

EFEKT EKOLOGICZNY
Jakość ścieków oczyszczonych wychodzących z układu technologicznego oczyszczalni NT-DOM przy przepływie nominalnym spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska wg Dz.U. Nr 137, poz. 984 z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

Adres: Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze

Nr telefonu: 032 7771144 Skopiuj

Faks: 032 7771090 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handlowy@navotech.com.pl Skopiuj
WWW: www.navotech.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...